Algemeen

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat matige alcoholconsumptie door ouderen het risico op het krijgen van dementie verkleint. Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 200.000 à 300.000 mensen met dementie. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer (70 %) en vasculaire dementie (15-20 %). Zie voor meer informatie de website van Alzheimer Nederland.

In diverse prospectieve epidemiologische onderzoeken is een J-vormig verband gevonden tussen matige alcoholconsumptie door ouderen en vermindering van het risico op dementie (Orgogozo 1997, Mukamal, 2003). Ook een groot Nederlands epidemiologisch onderzoek, de Rotterdam Studie (Ruitenberg, 2002),bevestigt deze resultaten.

Een overzichtsstudie uit 2011 waarin de resultaten van 143 wetenschappelijke onderzoeken vanaf 1977 op een rij zijn gezet laat een J-vorming verband zien: Ouderen die licht tot matig drinken hebben 23% minder risico op verschillende vormen van dementie dan mensen die geen alcohol drinken. Het effect is zowel bij mannen als bij vrouwen ongeveer even groot. In deze studie is ook rekening gehouden met het mogelijk vertekenende effect van mensen die om gezondheidsredenen zijn gestoptmet het drinken van alcohol. Onder ‘licht tot matig drinken’ verstonden de onderzoekers maximaal 2 glazen per dag voor volwassen mannen en maximaal 1 glas per dag voor volwassen vrouwen. Bij personen onder de 55 jaar bleek lichte tot matige alcoholconsumptie niet van invloed te zijn op het cognitief functioneren (Neafsey, 2011). Dit is in lijn met de resultaten van een reviewstudie uit 2008 (Peters, 2008).

Referenties

Mukamal KJ e.a. Prospective study of alcohol consumption and risk of dementia in older adults. JAMA. 2003;289(11):1405-1413.
Neafsey EN e.a. Moderate alcohol consumption and cognitive risk (Review). Neuropsychiatric Disease and Treatment 2011:7; 465-484.

Orgogozo JM e.a. Wine consumption and dementia in the elderly: a prospective community study in the Bordeaux area. Rev Neurol (Paris). 1997;153(3):185-192.
Peters e.a. Alcohol, dementia and cognitive decline in the elderly: a systematic review. Age and Aging 2008; 37:505-512.

Hoofdthema's