17 maart 2022

Cijfers iets hoger dan 2020, lange termijn trend laat sterke daling zien

De nieuwe cijfers van het CBS over overmatig en zwaar drinken in Nederland stemmen tot zowel optimisme als ambitie. In 2021 was 7,3% van de Nederlanders een overmatige drinker. Vorig jaar lag dit percentage op 6,9%, maar dat was een ‘all time low’. Vergeleken met 2018 (8,2%) is een daling te zien van 11%. Kijken we naar de langere termijn, dan is het percentage overmatige drinkers gedaald met 35% ten opzichte van 2001.

Hetzelfde geldt voor zwaar drinken dit was in 2021 8,3% (2020 7,7%), terwijl het in 2018 9,0% was. Dit komt neer op een daling van 8%. Ook hier zien we op langere termijn een sterke daling; in 2001 bedroeg het percentage zware drinkers 13,6% dus sinds die tijd is een daling van 39% gerealiseerd.

Uiteraard had STIVA gehoopt dat de historisch lage cijfers van het eerste en meest impactvolle Coronajaar 2020 zouden worden geëvenaard of zelfs verbeterd. Dat is niet gebeurd, maar deze percentages laten nog steeds zien dat Nederlanders matige drinkers zijn en dat verantwoorde alcoholconsumptie de norm is.

STIVA is blij met de algemene trend van zowel de laatste twintig jaar, maar ook van de laatste drie jaar. Ook sinds 2018 is het percentage zware en overmatige drinkers flink gedaald met respectievelijk 8 en 11%. In dit tempo worden de targets van het Nationaal Preventie Akkoord (5% overmatige en zware drinkers in 2040) zeker gehaald.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “STIVA is verheugd dat zowel de lange termijn trend als de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar een flinke daling laat zien. Zowel 2020 als 2021 waren jaren waarbij COVID-19 een nadrukkelijke impact heeft gehad. Deze jaren zijn ook lastig met elkaar te vergelijken. Toch hadden we stiekem gehoopt dat in 2021 de cijfers nog iets beter zouden zijn dan vorig jaar. Voor ons is dit ook een aanmoediging om ervoor te zorgen dat de komende jaren overmatig- en zwaar alcoholgebruik verder zullen dalen. Dat gaan we ook doen in de constellatie van het Nationaal Preventie Akkoord. Niet voor niets zijn de targets voor overmatig en zwaar drinken voor 2040 vastgesteld, want het vergt een lange adem. Vanuit de alcoholsector blijven we kijken naar hoe wij vanuit onze verantwoordelijkheid actie kunnen ondernemen. Heel duidelijk is bijvoorbeeld te zien dat de categorie van alcoholvrije varianten sterk aan populariteit wint. Dat zien we al langer bij bier, maar ook in de categorieën wijn en gedistilleerd zien we dat alcoholvrije varianten steeds meer populariteit genieten. Ook via onze BOB-campagne en op andere manieren gaan we een bijdrage leveren, zodat ook de komende jaren problematisch alcoholgebruik verder zal dalen”.

Bron: STIVA.

Hoofdthema's