3 juli 2020

Het nieuwe normaal. Nogal vaak ging het daarover in gesprekken en media. De grote vraag wat de coronacrisis ons heeft geleerd, wat we gaan veranderen en wat niet meer terugkomt. Ik denk dat het weinig zal zijn. Mensen die verwachten dat we nu als een puppie door onze eigen urine zijn gesleurd om zindelijk te worden, zullen nog op succes moeten wachten. De wet van de geleidelijkheid zal ook de toekomst bepalen.

Wat zou er zoal fundamenteel gewijzigd kunnen zijn door corona voor de drankensector? Reserveren voor bar en restaurant zijn erbij gekomen, net als de anderhalve meter. De spontane bezoekjes aan horeca lijken inderdaad nu niet meer mogelijk. Zodra het virus weg is of het OMT het sein veilig geeft zal dat ook verdwijnen. Ik heb nog niemand gehoord die zou willen vasthouden aan alle beperkingen. Al kan dat nog veranderen.

Dan zijn er de nieuwe online bestellingen bij gekomen van restaurants en bars die in coronatijd dicht moesten. Daar waar deze strijdig waren met de wetgeving, heeft een aantal gemeentes dat verantwoordelijk is voor handhaving, dit óf door de vingers gezien óf tijdelijk toegestaan. Tja, het zou best kunnen dat hier wat van over blijft, al moet de wetgever dan ook wel de wet aanpassen of terugvallen op bekend Hollands gedogen. De escape voor als ze er niet uitkomen.

Dan hebben we nog de grote publieksevenementen die nu tot nader order opgeschort zijn. Ook die komen weer terug. Uitmarkt, braderieën, concerten, sportevenementen, toernooien, voorstellingen, maar ook bezoek aan strand en Koningsdag. De mensheid laat zich niet verschrompelen tot een zoomende bewoners van het internet.

De regering lijkt nu vooral gericht op herstel van de situatie van begin van het jaar. Er is zo veel geld geïnvesteerd dat de staat niet anders kan dan trachten de economie zo snel als mogelijk weer in de benen te krijgen. Met her en der wat meer groen en duurzaamheid en wat minder dividend en bonussen.

Een aantal zaken loopt gewoon door, zo ook de behandeling van de Drank en Horecawet die voor september geagendeerd staat. Het wetsvoorstel bevat geen veranderingen als gevolg van voortschrijdend inzicht in coronatijd. Bovenstaande voorbeelden hadden daar wellicht aanleiding toe gegeven. Het inzicht schrijdt maar langzaam voort en horeca moet voorlopig nog even zonder steun uit de hoek van de regelgeving doen. De staatssecretaris lijkt wel wat te voelen voor verder aanpakken van de prijzen van drank middels minimale verkoopprijzen. Ook hoopt hij dat er minder reclame voor drank zal komen. Eind dit jaar volgt nog nadere uitwerking naar minimum prijzen, maar dan moet de Drank en Horecawet al door de Kamers zijn geloodst. Dan kan natuurlijk altijd de verkiezingen van 2021 nog wel de discussie aanzwengelen om toch weer zaken aan te pakken.

Als je zo ontwikkelingen en mijn eigen verwachtingen dan optelt, lijkt het erop dat we toch weer in een bekende vertrouwde discussie terecht zijn gekomen. Of beter, het doet me denken aan de oude slogan van een Amerikaanse whisky: “some things never change, really.

Directeur Joep Stassen
Juli 2020

Hoofdthema's