18 maart 2016

Eind 2015 maakte de Gezondheidsraad bekend het drinkadvies uit 2006 te wijzigen in de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding 2015. In 2006 luidde het advies dat mannen per dag niet meer dan twee glazen moesten drinken en voor vrouwen gold een limiet van niet meer dan één glas.

De Gezondheidsraad stelt in de Richtlijn dat mensen geen alcohol moeten drinken, maar als ze dit toch doen, dit moeten beperken tot één consumptie. Deze conclusie en daaruit volgende adviezen worden echter niet gedeeld door internationale wetenschappers en andere Europese Gezondheidsraden. Diverse wetenschappers uit binnen- en buitenland uitten kritiek op de nieuwe alcoholrichtlijn van de Nederlandse Gezondheidsraad en vinden deze richtlijn te streng. Zij stellen dat de afgelopen tien jaar geen nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn gepubliceerd die deze strengere norm rechtvaardigen en zien eigenlijk geen gegronde reden om af te zien van de norm uit 2006 (max. 1 glas per dag voor vrouwen, max. 2 glazen per dag voor mannen). Deze aanpassing roept niet alleen vlle vragen op bij wetenschappers uit binnen- en buitenland maar schept ook onduidelijkheid voor de consument. SpiritsNL en STIVA zijn zeer verbaasd over de strengere norm. Op de website www.alcoholrichtlijn.nl leggen we uit waarom en zetten we de feiten rond alcoholgebruik op een rij.

Hoofdthema's