30 december 2015

STIVA laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor het komende jaar zijn de televisiezenders Disney Channel, Disney XD en Nickelodeon als jongerenzender vastgesteld. Voor de radio is dit de zender SLAM!FM. Een jongerenzender is een zender die gemiddeld méér dan 25 procent minderjarigen (jonger dan 18 jaar) bereikt.

Volgens de Mediawet is het niet toegestaan alcoholreclame uit te zenden tussen 6.00 en 21.00 uur. Daarnaast verbiedt de RvA reclame voor alcoholhoudende drank te vertonen aan een publiek dat voor méér dan 25 procent bestaat uit minderjarigen. Daarom heeft de alcoholbranche in het kader van de zelfregulering duidelijke afspraken gemaakt op welke zenders wel en op welke zenders niet zal worden geadverteerd. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender.

Hoofdthema's