28 mei 2015

Onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Texas in Austin heeft uitgewezen dat de uitgaven aan alcoholreclame in de Verenigde Staten sinds 1971 flink zijn toegenomen, met een groei van meer dan 400 procent. De gemiddelde consumptie per persoon is echter nagenoeg gelijk gebleven.

Hoewel vaak wordt gedacht dat reclame de consumptie verhoogt, toont dit onderzoek aan dat er geen tot weinig verband bestaat tussen reclame en alcoholverkoop. Restricties of verboden op reclame met als doel het verminderen van consumptie zou daardoor waarschijnlijk niet het gewenste effect hebben. Veranderingen in alcoholconsumptie in de laatste veertig jaar zijn eerder toe te schrijven aan veranderingen op het gebied van demografie, belastingen en inkomensniveau.

Sommige steden in de Verenigde Staten hebben recentelijk een verbod op alcoholreclame ingevoerd. Philadelphia verbiedt alcoholreclame op gemeentelijke objecten en in San Francisco geldt dit voor het openbaar vervoer.  Datzelfde geldt voor Los Angeles, waar met name wordt getracht blootstelling van alcoholreclame aan minderjarigen te voorkomen. Ter aanvulling op deze verboden houden alcohol marketeers zichzelf ook bezig met de promotie van verantwoorde alcoholconsumptie.

Een beter alternatief lijkt echter om meer tijd en geld te besteden aan het informeren van publiek over de gevaren van onmatige alcoholconsumptie.

Bron: “Beer, wine, or spirits? Advertising’s impact on four decades of category sales. Gary B. Wilcox, Eun Yeon Kang & Lindsay A. Chilek. International Journal of Advertising: The Review of Marketing Communications. 17 maart 2015.

Hoofdthema's