1 augustus 2014

Op 22 november 2011 is de Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten gepubliceerd. Deze verordening treedt inwerking op 13 december 2014. De verordening stelt een juridisch kader om informatie op levensmiddelen (incl.

alcoholische dranken) te reguleren en heeft als doel om consumenten te voorzien van duidelijke, leesbare en begrijpelijke informatie om hiermee vervolgens weloverwogen keuzes te kunnen maken. Zodra de verordening 1169/2011 van kracht is, vervangt zij o.m. richtlijn 2000/13/EC.

Voorraden die niet voldoen aan de Verordening (EU) nr. 1169/2011 per 13 december 2014, maar wel aan richtlijn 2000/13/EC, mogen in de handel worden gebracht totdat zij zijn uitgeput. Voor meer informatie zie de Food information regulation guidance van 27 juni 2014 en de uitleg van SpiritsNL.

Hoofdthema's