22 juli 2013

Er vindt overleg plaats tussen de ministeries van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om nader te bezien welke mogelijkheden er zijn om de verkoop van leeftijdsgebonden producten en diensten via internet zodanig in te richten, dat daarmee de naleving van de leeftijdsgrenzen kan worden verbeterd. Daarbij wordt gezocht naar een brede oplossing, waarmee het probleem over de gehele linie kan worden aangepakt. Een van de richtingen waarin wordt gedacht is de introductie van een elektronische identiteitskaart, waarmee online leeftijdsverificatie mogelijk wordt. De introductie van zo’n kaart zal echter nog enkele jaren duren. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn van VWS aan de Tweede Kamer in reactie op vragen over de online verkoop van alcoholhoudende dranken

Bij de verkoop van alcohol via internet gaat het uiteindelijk om het bezorgen van alcoholhoudende drank aan huis, schrijft Van Rijn. Degene die de drank online verstrekt is verantwoordelijk voor het naleven van de Drank- en Horecawet. Webwinkels die alcohol verkopen worden geacht de leeftijd vast te stellen alvorens alcoholhoudende drank te verstrekken.

Adequaat toezicht is lastig
In de praktijk is het lastig hier adequaat toezicht op te houden. Op dit moment is de handhaving van de online verkoop van alcoholhoudende dranken zeer beperkt, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor de naleving. Dit wordt bevestigd door verschillende onderzoeken naar de naleving en door het rapport van het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP). Uit de communicatie met webwinkeliers is gebleken dat de afwezigheid van handhaving een van de belangrijkste redenen is om slechts beperkt aandacht te geven aan de controle van de leeftijdsgrenzen.

Mogelijke vormen van controle
De introductie van een elektronische identiteitskaart, waarmee online leeftijdsverificatie mogelijk wordt, kan nog wel enkele jaren duren, stelt Van Rijn. Uit het overleg tussen de betrokken ministeries is ook gebleken dat het koppelen van gegevens door systemen met gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), ter validatie van gegevens die door de consument worden verstrekt, niet is toegestaan op grond van privacy overwegingen. Van Rijn heeft ook nog gekeken naar het systeem ‘Ageviewers’ dat is ontwikkeld ten behoeve van de leeftijdscontrole bij online verkoop. Hierbij wordt de leeftijd van de ontvanger op afstand gecontroleerd aan de hand van een document. Als verificatie van de leeftijd niet heeft plaatsgevonden, kan de drank niet worden geleverd. Daarmee kan worden voorkomen dat alcoholhoudende drank aan minderjarigen wordt verkocht.

Verantwoordelijkheid ouders
Het is volgens Van Rijn niet aan de regering een voorkeur uit te spreken voor de inzet van één bepaald systeem om op leeftijd bij online verkopen te controleren. Als systemen aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende dranken, juicht de staatssecretaris het gebruik daarvan toe. Hij vindt dat ook de ouders verantwoordelijkheid dragen voor wat er bij hen thuis gebeurt. Zij worden geacht hun kinderen in de gaten houden. Als een vader toestaat dat zijn zoon van 13 jaar sterke drank bestelt via internet en dat het bij hem thuis wordt afgeleverd, dan is het de vraag of de overheid daar primair voor verantwoordelijk kan worden gehouden, schrijft de staatssecretaris.

Bron: www.foodholland.nl

Hoofdthema's