Verhoging alcoholaccijns 2024 mist haar doel

Om de begroting voor 2024 sluitend te krijgen is het demissionaire kabinet voornemens om de inkomsten op gedistilleerd, bier en wijn met 153 miljoen euro te verhogen door een accijnsverhoging van 16,2% door te voeren. Deze accijnsverhoging raakt onze branche hard. Lokale distilleerders en slijters worden stevig getroffen omdat veel meer consumenten over de grens hun boodschappen zullen doen. Uit een analyse van nationale en internationale onderzoeken en studies van Data Intellica (econometrie) blijkt dat de beoogde extra inkomsten niet worden gerealiseerd. De accijnsverhoging zal leiden tot €58 miljoen minder accijnsinkomsten voor Nederland in 2024.

 

Maar wat zal in de praktijk daadwerkelijk gebeuren?

●  Consument gaat massaal in Duitsland boodschappen doen;

●  De accijnsverhoging op binnenlands- en buitenlands gedistilleerd zal leiden tot een daling van accijnsopbrengsten naar €362m euro i.p.v. de €420m die begroot is voor 2024;

●  Hierdoor ontstaat er een tekort op de begroting van €58m.;

●  Kaalslag onder lokale distilleerders en slijters in een brede grensregio dreigt!

De oproep van de sector is daarom: doe het niet!

Helaas hebben we in Nederland en in het buitenland volop ervaring opgedaan met accijnsverhogingen en is veel data aanwezig over de mogelijke gevolgen. De gevolgen van de beoogde verhoging kunnen daarom goed worden geanalyseerd en doorberekend.

 

Belangrijkste conclusies analyse Data Intellica van impact accijnsverhoging:

●  Daling in volume van gedistilleerd zorgt niet voor de begrote accijnsinkomsten, zo blijkt uit eerdere ervaringen met accijnsverhoging in Nederland en diverse studies in het buitenland;

●  De accijnsverhoging op binnenlands- en buitenlands gedistilleerd zal leiden tot een daling van accijnsopbrengsten naar €362m i.p.v. de €420m die begroot is voor 2024;

●  Hierdoor onstaat er een tekort op de begroting van €58m;

●  Waarom? Consumenten zullen gemakkelijk de grens naar Duitsland oversteken en sterke drank vinden in iedere supermarkt die er is;

●  Het gebied voor grensaankopen komt dieper in het land te liggen;

●  Meer dan 2.600 detailhandelsbedrijven in speciale gedistilleerde dranken, waarvan 500 kleine en middelgrote in een brede grensregio, zullen zwaar worden getroffen door het verlies aan verkoopinkomsten als gevolg van hogere accijnzen op prijselastische sterke dranken.

In de video hieronder lichtten de getroffen slijters in de grensregio zelf toe wat de gevolgen zijn voor hun ondernemingen.

 

Voorbeeld uit de praktijk: accijnsverhoging op alcohol Nederland 2003

Nederland kende in 2003 een eerdere vergelijkbare accijnsverhoging, met drastische gevolgen:

●  De omzet van gedistilleerd in liters is toen landelijk met 16% gedaald;

●  Wordt dit echter gesplitst in slijterijen die in de grensgebieden liggen en

slijterijen die verder in het binnenland liggen, dan blijkt dat de slijterijen aan de grens te maken hebben met een significant grotere omzetdaling van 30%: een verschil van 14%;

●  Als de grensgebieden nog fijner worden geanalyseerd (alleen de echte grensgemeenten) dan blijkt dat het verschil nog groter wordt. Voorbeeld: Denekamp en Kerkrade -45%.

 

Gevolgen beoogde verhoging 2023 – Geschenk aan Duitsland
De daling in volume van gedistilleerd zorgt niet voor de begrote accijnsinkomsten, zo blijkt uit eerdere ervaringen met accijnsverhoging in Nederland en diverse studies in het buitenland:

●  Een prijsstijging zal schade toebrengen aan traditionele Nederlandse distilleerderijen, trotse familiebedrijven en erfgoed van meer dan honderden jaren oud;

●  Het verhogen van de accijns op sterke drank zal de Nederlandse prijzen met meer dan een euro per fles doen stijgen (incl. stijging door BTW), waardoor het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland groter wordt tot minimaal 6 euro per fles van 70cl;

●  Nederlanders zullen massaal overstappen op de goedkopere Duitse gedistilleerd producten uit de supermarkten daar ter plaatse;

●  Eenmaal in Duitsland zullen consumenten andere consumentenproducten kopen, Duitse BTW betalen en de Duitse werkgelegenheid stimuleren;

●  De zwarte markt en illegale netwerken worden gevoed. Zoals we in andere landen zien, zijn consumenten niet de enigen die gebruik maken van grensoverschrijdende inkopen. Niet-gereguleerde netwerken leveren aan de horeca of bezorgen niet-geregistreerde sterke drank aan huis. Als deze netwerken eenmaal gevestigd zijn, zijn ze moeilijk af te breken.

Accijns per type drank.

Wist u dat op een fles jenever van €12 nu al voor €8 euro aan accijns & btw zit?  Daarnaast ligt de accijnsdruk op gedistilleerd al (fors) hoger dan op andere dranken.

Accijnsverhoging kent alleen maar verliezers: elke regio telt!

In Nederland kent de accijnsverhoging alleen maar verliezers. Jenever, gemaakt in de regio, wordt door de mogelijke verhoging feitelijk gesloopt in Den Haag. Werkgelegenheid in kwetsbare grensregio’s komt nog meer onder druk te staan. Lokale ondernemers gaan omvallen. Dit ‘afscheidscadeau’ van het kabinet Rutte IV valt de sector te zwaar op de maag.

Doe het niet. Maak de woorden uit het rapport ‘Elke regio telt’, politiek breed gesteund, waar. Breng niet eerst een sector en regio in grote problemen om het daarna weer te moeten repareren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid. Stop de accijnsverhoging. Nu.

Hoofdthema's