Overheid kan meermaligheid drankverpakkingen niet afdwingen

Het verplichten van het meermalige gebruik van drankenverpakkingen is niet aan de orde, gegeven de opvattingen van de Europese Commissie en de uitspraken van het Europese Hof. Het bedrijfsleven zal niet vrijwillig overgaan op het stimuleren van meermalige systemen tenzij het meent daarmee een economisch voordeel te kunnen behalen. De overheid kan theoretisch meermaligheid stimuleren, maar in de praktijk zal dat niet of onvoldoende werken. Dat concludeert staatssecretaris Van Geel van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. Van Geel baseert zich daarbij op het rapport ‘Effecten van een ecotax op blikjes en flesjes’ van bureau CE. Volgens Van Geel zal het stimuleren van meermaligheid niet werken om de volgende redenen:
-          Subsidies stuiten waarschijnlijk op bezwaren van Brussel maar brengen ook lastenverhogingen
met zich mee, terwijl het effect onzeker is;
-          Ecotaxen (of andere vormen van belasting) hebben in deze specifieke situatie een onzeker effect en zijn minder effectief dan statiegeld;
-          Ecotax is onnodig indien partijen overeenstemming bereiken over een totaal pakket maatregelen inclusief de aanpak van zwerfafval en inzameling van kleine flesjes;
-          Een ecotax is overbodig als geen overeenstemming wordt bereikt omdat dan een verplicht en bovendien gedifferentieerd statiegeld wordt ingevoerd dat meermaligheid stimuleert.
Daarnaast merkt Van Geel op dat voorlichting niet reëel is zolang de markt zelf niet bereid is te zorgen voor voldoende keuze voor de consument tussen een- en meermalige verpakkingen.
(Bron: Slijtersvakblad, mei 2006)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199