Verantwoord drinken

Matige alcoholconsumptie kan onderdeel zijn van een gezonde leefstijl. Het kan zelfs een positief effect hebben op de gezondheid, zo blijkt uit de resultaten van ruim 30 jaar wetenschappelijk onderzoek. Maar bij te veel of onverantwoord drinken kan alcohol op de korte en/of langere termijn ernstige lichamelijke en sociale problemen veroorzaken. Hier vindt u meer informatie over (gezond) gedistilleerd drinken.

Om verantwoord drinken te stimuleren, is SpiritsNL verbonden met de volgende campagnes en organisaties.

BOB-campagne

BOB is een project dat, onder meer in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat is opgezet. Eind 2001 heeft de Commissie Gedistilleerd - de voorloper van Spirits NL - samen met het Centraal Brouwerij Kantoor (tegenwoordig Nederlandse Brouwers) en het Productschap Wijn, een intentieverklaring ondertekend waarin de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is geregeld. Het gezamenlijk na te streven doel is het bevorderen van alcoholvrije deelname aan het verkeer. De activiteiten worden op projectmatige basis uitgevoerd. Een eerste uitvloeisel van deze samenwerking is de deelname aan het BOB project. De kern van het BOB concept is dat mensen die samen uitgaan vooraf afspreken wie er nuchter blijft om na afloop vrienden of collega’s veilig terug te rijden. Deze persoon heet voor deze gelegenheid de BOB, en hij of zij rijdt alcoholvrij. 


In 2018 ondertekenden SpiritsNL, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, en de Nederlandse Brouwers een nieuwe driejarige samenwerking.

Drinkwijzer

Drinkwijzer.info is een in 2008 gelanceerde website van SpiritsNL, welke jaarlijks via diverse media onder de aandacht van het volwassen publiek wordt gebracht. Het doel van Drinkwijzer is de kennis omtrent alcoholische dranken bij het publiek te vergroten, misverstanden uit de wereld te helpen (o.m. via feit of fabel, calorieënwijzer, alcohol = alcohol = alcohol) en verantwoord alcoholgebruik mogelijk te maken.


SpiritsEurope

Gedistilleerde dranken worden over de hele wereld gedronken en geproduceerd. Europa is de grootste producent van gedistilleerd, met in bijna ieder Europees land wel een nationale drank. Zoals de jenever dat voor Nederland is, is dat wodka voor Polen en Scandinavische landen, whisk(e)y in Schotland, Cognac voor Frankijk. Grappa in Italië, Korn voor Duitsland etc., etc. 

De Europese Unie is ook van groot belang voor de gedistilleerdsector voor fiscale regels, productregelgeving en het alcoholbeleid. Acijnzen worden volgens Europese regels vastgesteld, er zijn regels voor de bereiding van gedistilleerde dranken in Verordening 110/2008 en er wordt binnen het Alcohol & Health Forum gesproken over alcoholbeleid en de inzet van alle betrokkenen, inclusief de bijdragen van bedrijven en koepelorganisaties zoals SpiritsNL.

Al vele jaren doet SpiritsNL mee aan het overleg van de branche-organisatie van gedistilleerd in Brussel, spiritsEUROPE, www.spirits.eu. De informatie van spiritsEUROPE is van groot belang voor de leden en evenzo is de inbreng van Nederland van groot belang voor het functioneren van deze Brusselse organisatie.

STIVA

De Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken nemen gezamenlijk zitting in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, en leveren daarmee een actieve bijdrage aan het terugdringen van alcoholmisbruik en het bevorderen van een verantwoord alcoholgebruik. STIVA bevordert een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank.

STIVA wil deze doelstellingen realiseren door zelfregulering: alle producenten, importeurs en aanbieders van alcoholhoudende dranken hanteren vrijwillig de overeengekomen gedrags- en reclameregels. Daarnaast zoekt STIVA overleg en samenwerking met de overheid en andere relevante partijen. Bevordert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar alcoholconsumptie, om daarmee activiteiten zoals voorlichting te kunnen baseren op wetenschappelijke gegevens. STIVA geeft voorlichting over verantwoorde alcoholconsumptie en het voorkomen van alcoholmisbruik.

Belangrijke principes voor STIVA zijn zelfstandigheid en individuele keuzevrijheid van de mens. Eén van die keuzes is het drinken van alcohol. Verantwoord drinken is positief, onverantwoord drinken niet. STIVA heeft de taak informatie over alcohol te verzamelen en verspreiden. De consument kan daar kennis van nemen en op basis van deze informatie een verantwoorde keuze maken met betrekking tot het gebruik van alcoholhoudende dranken. De manier waarop mensen omgaan met alcoholhoudende dranken hangt onder andere af van cultuur, gewoonten en mentaliteit. Eenduidigheid van de boodschap, zowel met betrekking tot regelgeving als waar het gaat om voorlichting en preventie, is een goede basis voor werkzame sociale controle en zelfsturing. Als mensen weten wat ze drinken, de normen en regels begrijpen en onderschrijven, dan zal dit leiden tot meer verantwoordelijkheid in het drinkgedrag.

STIVA stelt zich op het standpunt dat alle leden uit de alcoholbranche gehouden zijn aan maatschappelijk verantwoord marktgedrag. Dit betekent dat leden uit de branche in hun marktgedrag misbruik van alcoholhoudende dranken nadrukkelijk niet in de hand mogen werken.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199