TOGS-regeling

Deze regeling is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het virus in te dammen. Enkel ondernemers met deze SBI-codes (Standaard Bedrijfs Indeling) kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Ook op basis van een geregistreerde nevenactiviteit kunnen bedrijven aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Bedrijven uit de gedistilleerdsector staan daar niet tussen. Er is inmiddels door onder meer SpiritsNL contact gezocht met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een verruiming hiervan.

Hoofdthema's