Productwetgeving

De gedestilleerdbranche moet zich houden aan zowel Europese als Nederlandse wetgeving. Deze wetgeving geldt voor alle bedrijven die zich bezig houden met de productie of handel in gedistilleerde dranken die op de Nederlandse markt worden gebracht. 

1. Europese productdossiers met BGA-aanvraag

Hieronder vindt u een overzicht van de 5 productdossiers van gedistilleerde dranken met een BGA-aanvraag. Namen die als beschermde geografische aanduiding (GA) zijn geregistreerd, genieten een ruime bescherming. De registratie fungeert immers als een intellectuele-eigendomsrecht voor producten met een specifieke geografische oorsprong die bepaalde kwaliteiten of een bepaalde faam hebben die op die oorsprong zijn gebaseerd. Geregistreerde benamingen worden beschermd tegen elk misbruik, elke nabootsing of elk suggestief gebruik van de benaming.

1. Jenever

Ook wel genièvre of genever genoemd. Verkregen door aromatisering van jeneverbessen, ethylalcohol uit landbouwproducten en van een granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 30% vol.


België, Nederland, Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62)) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen)

2. Graanjenever

Ook wel genièvre de grains of graangenever genoemd. Verkregen door aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit granen en van een granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 30% vol.


België, Nederland en Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62))


3. Jonge jenever

Ook wel jonge genever genoemd. Verkregen door een aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit landbouwproducten en van granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 35% vol.


België en Nederland

4. Oude jenever

Ook wel oude genever genoemd. Verkregen door een aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit landbouwproducten en van granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 15% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 35% vol.


België en Nederland

5. Vruchtenjenever

Ook wel genièvre aux fruits, jenever met vruchten of fruchtgenever genoemd. Verkregen door jenever te aromatiseren met vruchten, planten en/of delen van vruchten of planten of door vruchtensap en/of distillaten van vruchten of planten. Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 18% vol.


België, Nederland en Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62)) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen)


U vindt andere BGA's voor gedistilleerde dranken die de Europese Unie heeft erkend, en de registratieaanvragen in de database E-Spirit-Drinks.

2. Europese wetgeving

Hieronder vindt u de belangrijkste EU wetgeving die momenteel van kracht is. Klik op de desbetreffende verordening om deze in te zien.

EU website wetgeving voor gedistilleerde dranken

EU Verordening nr 97/2014 wijziging Annex III

EU Verordening nr 98/2014 wijziging Annex II en III dry gin en distilled gin

Uitvoeringsverordening 716/2013

Verorderning (EU) 2016/1067 van de commissie van 1 juli 2016 van 1 juli 2016 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Verordening (EG) nr. 110/2008 gedistilleerde dranken

Richtlijn 2000/13/EG etikettering en presentatie van levensmiddelen

Verordening (EU) nr. 1169/2011 Voedselinformatie aan consumenten

(2018/C 196/01) - Mededeling van de Commissie betreffende vragen en antwoorden over de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten 

Q & A's Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

Uitleg verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Uitleg II (Engels) EU verordening 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot voedingsinformatie


3. Nederlandse wetgeving

Hieronder vindt u de belangrijkste Nederlandse wetgeving die momenteel van kracht is met betrekking tot onze producten. Klik op de desbetreffende wetgeving om deze in te zien.

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Warenwetbesluit gereserveerde aanduidingen

Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen (voor de inhoudsmaatreeksen)

Zie onder de wetstekst de bijlage 'Reeksen van nominale hoeveelhouden van de inhoud van voorverpakkingen'


4. Voormalige wetgeving

Let op: onderstaande wetgeving is niet meer van kracht.

Verordening benaming gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken 2009

Wijziging verordening benaming gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken 2009 

Verpakkingsverordening Productschap Dranken

Verplichte inhoudsmaten gedistilleerd

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199