Zwangerschapslogo

De minister heeft de branche verzocht om het zwangerschapslogo te gebruiken.

 

1. Ieder etiket en/of (om)verpakking dient een zwangerschapslogo te voeren, tenzij al gebruik wordt gemaakt van een andere Nederlandstalige waarschuwing tegen de consumptie van alcohol tijdens zwangerschap of ander soortgelijk symbool. Het zwangerschapslogo moet ook afgebeeld worden op etiketten en/of verpakkingen die op een andere wijze gedistribueerd worden dan via het gebruikelijke handelskanaal.

2. Het zwangerschapslogo moet op dezelfde wijze zichtbaar zijn op het etiket en/of (om)verpakking als het alcoholvolume percentage en in hetzelfde gezichtsveld.

3. Het zwangerschapslogo moet afgebeeld zijn op een contrasterende achtergrond zodat het duidelijk zichtbaar is en mogen niet door vegen kunnen worden uitgewist. Het logo moet niet wazig of anderszins moeilijk zichtbaar zijn, of (gedeeltelijk) zijn bedekt door andere symbolen of tekst.

Resultaten

De alcoholbranche spant zich in om het toepassen van het zwangerschapslogo te stimuleren. Dit is gebeurd via de sectororganisaties, waaronder SpiritsNL en STIVA. Er is een driejarenplan opgesteld waarbij de ambitie was om in 2016 voor gedistilleerd zestig procent van de verpakkingen te voorzien van het zwangerschapspictogram. Bij de laatste meting van 2016 was dit voor gedistilleerd 71 procent. De zelf opgelegde targets zijn dan ook ruimschoots gehaald. 

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199