Mission Statement

Spirits NL stelt zich ten doel door maatschappelijk verantwoord handelen een zo goed mogelijk evenwicht te bereiken tussen de belangen van de sector enerzijds en die van de samenleving anderzijds. Uitgangspunten hierbij zijn:

• de keuzevrijheid van de geïnformeerde consument om alcoholhoudende dranken te gebruiken en aan te schaffen conform de hiervoor geldende wettelijke bepalingen; en

• de vrijheid van Spirits NL-leden om met de consument op een maatschappelijk verantwoorde wijze over hun producten te communiceren.

Daarnaast is Spirits NL zich er van bewust dat niet verantwoord gebruik van alcohol, sociaal-maatschappelijke problemen en gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Spirits NL ondersteunt middels actieve participatie in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) voorlichting over verantwoorde alcoholconsumptie. Daarnaast kan Spirits NL zelfstandig initiatieven ontwikkelen op het terrein van verantwoord alcoholconsumptie.

Gezien mogelijke risico’s bij niet verantwoord gebruik van alcohol acht Spirits NL regelgeving op het gebied van alcoholbeleid onvermijdelijk. Spirits NL is van mening dat dergelijke regelgeving duidelijk, effectief en proportioneel dient te zijn.

Beleid en handelen van Spirits NL kenmerkt zich door openheid en bereidheid tot samenwerking met alle politieke en maatschappelijke partijen die hiervoor open staan.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199