Bestuur

Voorzitter
De heer J. Schinkelshoek

Vicevoorzitter 
De heer H.L.M.P. van Doorne
Lucas Bols BV, te Amsterdam

Penningmeester
De heer G. Kester
Bacardi Nederland, te Gouda

Lid
De heer G.L.L. Goesten
A Brand New Day, te Breda

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199