Zwerfvuil en petflesjes

“Er zijn meer wegen die naar minder zwerfvuil leiden” lezen we in een artikel van historica Mariska van Meijeren in vakblad Afval van maart. Een uitbreiding van het statiegeldsysteem zal een flinke afname van de hoeveelheid blikjes en kleine petflesjes in de Nederlandse straten tot gevolg hebben. In plaats van het straffen van ongewenst gedrag lijkt het belonen van gewenst gedrag een effectievere wijze. Dus geen landelijke statiegeldregeling, maar lokale alternatieven zijn een mogelijke oplossing. Kleine recyclingbedrijven
bieden bovendien werk aan honderden mensen. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft daarom vorig jaar al de stichting ‘Inzameling petflesjes’ als initiatief gelanceerd.
Verenigingen ontvingen voor een volle zak kleine petflesjes 7 euro. En hoewel het systeem tot nu toe in
deze opzet niet rendabel blijkt, is het aan te bevelen hierop voort te borduren. Bijvoorbeeld op een andere manier uitgewerkt en in een ruimere opzet. De mogelijkheden zijn lang niet uitgeput en het loont daarom de moeite om, ter bevordering van verantwoordelijk zwerfvuilgedrag, het blikveld te verruimen en alternatieven te overwegen.
 
(Bron: nieuwsblad Stromen,
24 maart 2006 (met foto))
bieden bovendien werk aan honderden mensen. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft daarom vorig jaar al de stichting ‘Inzameling petflesjes’ als initiatief gelanceerd.
Verenigingen ontvingen voor een volle zak kleine petflesjes 7 euro. En hoewel het systeem tot nu toe in
deze opzet niet rendabel blijkt, is het aan te bevelen hierop voort te borduren. Bijvoorbeeld op een andere manier uitgewerkt en in een ruimere opzet. De mogelijkheden zijn lang niet uitgeput en het loont daarom de moeite om, ter bevordering van verantwoordelijk zwerfvuilgedrag, het blikveld te verruimen en alternatieven te overwegen.
 
(Bron: nieuwsblad Stromen,
24 maart 2006 (met foto))

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199