WORLD DRINK TRENDS 2003

Schiedam, februari 2003 - Het handzame naslagwerk World Drink Trends (WDT) is uit! Op 184 pagina’s zijn wereldwijd de consumptietrends van dranken in kaart gebracht. Nederland komt na o.a. Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk op de 18e plaats met 8,1 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. Luxemburg blijft nummer 1, omdat aankopen van toeristen en grensverkeer de Luxemburgse cijfers aanzienlijk verhogen. WDT wordt samengesteld door de Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken. World Drink Trends (WDT) brengt drankentrends wereldwijd in kaart. Van 58 landen is de consumptieontwikkeling voor gedistilleerd, bier en wijn van 1961 tot en met 2001 vermeld. Internationaal ontstaat een ranglijst na berekening van de totale consumptie van pure alcohol per land uit de cijfers van gedistilleerd, bier en wijn. Luxemburg staat met een consumptie van 12,4 liter wederom bovenaan. Nederland komt na België en het Verenigd Koninkrijk en is gezakt van de 16e naar de 18e plaats in 2001, met 8,1 liter pure alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking. (2000: 8,2 liter). De Luxemburgse cijfers zijn, ondanks correcties, aanzienlijk beïnvloed door aankopen van toeristen en grensoverschrijdende consumenten. Gedistilleerd wordt het meest gedronken in Rusland met 6,3 liter gedistilleerd per capita in 2001. Bierland bij uitstek is Tsjechië, gevolgd door Ierland. Duitsland komt met een consumptie van 123,1 liter bier per capita op de 3e plaats. Opmerkelijk is dat een aantal Europese wijnlanden (o.a. Frankrijk en Italië) over een lange termijn een continue dalende trend laten zien. De Fransen kenden 14 jaar geleden nog een wijnconsumptie van 75 liter per hoofd en dat is teruggelopen tot 56,9 liter in 2001. Ook trends voor niet-alcoholhoudende dranken worden vermeld. Zo zijn niet de Engelsen maar de Ieren met 270 liter de grootste theedrinkers. De Zweden zijn met 220 liter de grootste koffiedrinkers. Naast koffie en thee vermeld WDT ook melk-, softdrink-, vruchtensap- en waterconsumptie. Extra en zonder historische trends zijn accijnstarieven en BTW opgenomen voor een aantal Europese landen. Opvallend is dat Zwitserland met 7,6% het laagste percentage BTW heeft voor de drankverkopen en dat de accijns op gedistilleerd in Noorwegen zo’n € 73,96 per liter alcohol bedraagt. World Drink Trends kost € 61,00 en € 5,60 voor verzending. WDT is te bestellen via WARC (World Advertising Research Centre), telefoon: +44 1491 411000 of via internet http://store.warc.com/bookstore/. (Bron: Commissie Gedistilleerd)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199