Winkeliers vrezen duur Europees betalingsverkeer

MAART 2006 - Het Platform Detailhandel Nederland vreest dat het Europese streven naar een interne markt voor betalingsverkeer, winkeliers en consumenten in Nederland op kosten zal jagen. Het Platform vreest dat het resultaat een Europees gemiddelde wordt, waar de kosten voor de Nederlandse winkeliers hoger zullen zijn. Europa moet daarom streven naar een interne markt voor betalingverkeer die voor alle landen een vooruitgang betekent. De Europese Commissie heeft in de voorgestelde richtlijn betalingsdiensten in de interne markt een juridische basis neergelegd voor de Single Euro Payment Area (SEPA), waarin de gezamenlijke Europese banken tot gestandaardiseerde betaalinstrumenten moeten komen.
Het Platform Detailhandel Nederland juicht het doel van de richtlijn toe, waarbij wordt uitgegaan van meer concurrentie, meer efficiëntie en lagere kosten. Belangrijke zaken die dit kunnen bewerkstelligen zijn echter niet opgenomen in de richtlijn. Het Platform pleit er voor dat dit wel gebeurt. Hierbij gaat het om:
• overstappen naar een andere bank met nummerportabiliteit;
• de beveiliging van betaalinstrumenten en componenten;
• het opnemen van eenduidige regels voor digitale handtekeningen.
De Europese Commissie heeft een document gepubliceerd waarin het aangeeft dat het niet tevreden is met de voortgang van SEPA:
• De SEPA standaard zou qua efficiëntie, service, en veiligheid onvoldoende zijn;
• Doordat belanghebbenden, waaronder winkeliers, volstrekt onvoldoende bij SEPA zijn betrokken, bestaat het gevaar dat SEPA niet aan de verwachtingen voldoet en dat SEPA dus niet zal worden geaccepteerd;
• Bij de banken zelf ontbreekt een heldere strategie om SEPA over een paar jaar daadwerkelijk van de grond te krijgen.
Het Platform Detailhandel zal uitgebreid reageren op de vragen die de Commissie heeft gesteld. Nederlandse winkeliers streven al geruime tijd naar een maatschappelijk efficiënter betalingsverkeer

Bron: SVB online

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199