Werkdruk terug op niveau 1996

In 2001 werkte 30 procent van de werkenden onder hoge tijdsdruk. Dat is evenveel als in 1996. Verder gaf 41 procent van de werkenden in 2001 aan regelmatig in een hoog tempo te moeten werken. De stijging van de werkdruk na 1996 is hiermee ongedaan gemaakt. Werkenden hebben in 2001 meer zeggenschap en verantwoordelijkheden in hun werk gekregen dan in het jaar daarvoor. De lichamelijke werkbelasting is licht gestegen. Dit blijkt uit nieuwe CBS-gegevens over arbeidsomstandigheden. Werkdruk eerst gestegen en vervolgens gedaald In 2001 werkte 30 procent van de werkenden regelmatig onder hoge tijdsdruk. In de periode 1996 -1998 is dit percentage gestegen van 30 naar 33. Na 1999 trad echter een daling op, waardoor het aandeel werkenden onder hoge tijdsdruk in 2001 weer op het niveau van 1996 ligt. In 2001 gaf verder 41 procent van de werkenden aan regelmatig in een hoog tempo te moeten werken. Ook dit percentage is even hoog als in 1996. In de tussenliggende jaren varieerde het percentage licht. De werkdruk wordt bepaald door het werktempo en de tijdsdruk. Per saldo was de werkdruk in 2001 even hoog als in het jaar daarvoor. De werkdruk is het hoogst in de horeca en in de sector vervoer en communicatie: 36 procent van de mensen werkte er onder hoge tijdsdruk tegenover 30 procent gemiddeld. Meer zeggenschap en verantwoordelijkheden Werkenden hebben in 2001 meer autonomie in hun werk gekregen. De stijging in de laatste jaren werd daarmee voortgezet. In 2001 kon 72 procent van de werkenden zelf beslissen over de uitvoering van het werk. Vijf jaar eerder lag dit percentage nog op 68. Ook kunnen werkenden vaker zelf de volgorde bepalen waarin ze hun werk verrichten. In 1996 ging het om 71 procent van de werkenden, terwijl vorig jaar 74 procent de volgorde van het te verrichten werk zelf kon bepalen. Een laatste voorbeeld van grotere zeggenschap blijkt uit het opnemen van verlof. Vijf jaar geleden gaf 68 procent van de werkenden aan vrij te zijn in het opnemen van verlof, vorig jaar was dit gestegen tot 73 procent. Bron: Persbericht cbs. site: www.cbs.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199