We hebben de euroflatie flink onderschat

Prijsopdrijvende effecten waarvan we dachten dat ze tijdelijk waren, blijken te resulteren in een zorgwekkend hoge inflatie'Sylvester Bijffinger, hoogleraar monetaire economie aan de Katholieke Universiteit Brabant denkt dat de zo gevreesde loonspiraal voor Nederland onontkoombaar is. Bron: Volkskrant 15.05.02

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199