Vragen aan de minister van VROM over retourpremie voor drankverpakkingen

Vragen van het lid Van der Steenhoven (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de retourpremie voor drankverpakkingen. (Ingezonden 6 september 2001) Van der Steenhoven stelde vragen aan de minister naar aanleiding van uitspraken van de heer De Groot (VNO-NCW) in het blad Stromen van 31 augustus j.l. over de realisatie van de retourpremie voor drankverpakkingen. De tekst kunt u opvragen: www.parlement.nl via 'parlando'. De zoekgegevens: 7-9-2001 / vraagnr. 2000115100 / Kamervragen 2000-2001 / 2e Kamer

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199