Vorig jaar minder alcohol in het verkeer

Vorig jaar had bij alcoholcontroles 3,9% van de gecontroleerde automobilisten meer alcohol in het bloed dan de wettelijke toegestane hoeveelheid van 0,5 promille. In 2002 was dit nog 4,3%. Het aantal overtreders is voor het eerst sinds begin jaren negentig onder de 4% gedaald. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ¬ĎRijden onder invloed¬í van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De groep overtreders bestaat voor een grote meerderheid (85,5%) uit mannen. Opvallend bij de mannen is de forse daling in de leeftijd van 18 tot 24 jaar: van 4,1% in 2002 naar 3,5% in 2003. Bij vrouwen is er in de categorie 18-24 jaar een stijging ten opzichte van 2002 van 0,5% naar 0,8%. Bij de overige categorie√ęn was er een daling. De daling van het aantal overtreders vond vrijwel volledig in de nacht van zaterdag op zondag plaats. De alcoholcontroles zijn in samenwerking met de 25 politieregio¬ís uitgevoerd en vonden plaats in de weekendnachten. In 2003 hebben 22.745 automobilisten geblazen. De AVV noemt het aannemelijk dat de daling in 2003 een gevolg is van de constante aandacht voor het rijden onder invloed via de combinatie van intensieve handhaving en voorlichting op landelijk en regionaal niveau, onder meer door de BOB-campagne van het ministerie. Op 31 mei jl. is een nieuwe BOB-zomercampagne begonnen met radiospots en billboards die in het teken staan van het Europees kampioenschap voetbal. In Friesland wordt bovendien campagne gevoerd met een BOB-luchtballon. De campagne loopt door tot eind augustus 2004. (Bron: Staatscourant dd. 28-05-2004)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199