Voorstel EC nieuwe regels audiovisuele reclame uitgelekt

Euractiv.com beschikte vorige week al over het ontwerpvoorstel van de nieuwe richtlijn Audiovisuele mediadiensten. Die richtlijn regelt op Europees niveau alle televisiediensten (zowel tv-omroepdiensten als on-demand tv). Het voorstel onderstreept - zoals gehoopt door gezondheidswetenschappers en preventieorganisaties - het belang van het beschermen van jongeren tegen schadelijke televisieprogramma’s. Maar er is ook ongerustheid over het voorstel van de Europese Commissie méér over te laten aan zelfregulering en co-regulering door het bedrijfsleven.

In het ontwerpvoorstel is v.w.b. alcoholreclame opgenomen dat de Commissie en de lidstaten zelfregulering en co-regulering zullen bevorderen. Als voorbeeld wordt genoemd de introductie van ‘drink verantwoord’-boodschappen bij reclameuitingen. 

Het nieuwe voorstel geeft de lidstaten meer mogelijkheden om op te treden tegen overtredingen van de nationale regelgeving door een televisiestation gevestigd in een andere land, maar gericht op de eigen lidstaat. In Nederland zou het kunnen gaan om RTL. 

Het ontwerpvoorstel stelt geen nieuwe specifieke eisen aan de doelgroep en de inhoud van alcoholreclame. Die artikelen wil de Commissie niet wijzigen. 

Bron: website STAP

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199