Verzet tegen accijns op drank

Verschillende EU-landen zijn tegen de verhoging van accijns op bier en sterke drank. Een plan voor hogere Europese minimumaccijns op bier en sterke drank stuit op veel verzet. Duitsland en enkele andere EU-landen hebben aangekondigd dwars te gaan liggen bij een EU-vergadering van ministers van Financiën in Brussel. Duitsland weigert pertinent om de accijns op bier te  verhogen. De volksdrank zou door de toegenomen ‘bierbelasting’  2,2 cent per liter duurder worden. Onaanvaardbaar, stelde de Duitse senaat. Enkele andere landen willen de invoeringsdatum uitstellen. De geplande verhoging is voor hen ook te groot, zo blijkt uit een document van huidig EU-voorzitter Finland. De voorzitter is al wel bereid de invoering uit te stellen tot uiterlijk januari 2011. De Europese Commissie had in september voorgesteld de EU-minimumaccijns op drank en bier met 31 procent te verhogen. De aanpassing moet de onderlinge verschillen tussen EU-landen verkleinen en fraude tegengaan. De tarieven waren sinds 1993 niet gecorrigeerd voor inflatie. Elf landen zouden door het voorstel hun accijns moeten verhogen. In Nederland geldt dat alleen voor light bier, met minder dan 3 procent alcohol. De accijns zou moeten worden verhoogd met 0,4 cent per flesje van 0,3 liter; de totale accijns zou dan ongeveer 2 cent per flesje light bier worden. Voor het voorstel is instemming nodig van alle 25 EU-landen. Nederland is voor het plan omdat het ervoor zou zorgen dat de tarieven binnen de EU niet te veel uit elkaar lopen.

(Bron: Metro dd. 06-11-2006)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199