Vertrouwen industrie veert op

27 augustus 2002 Vertrouwen industrie veert op Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in juli 2002 sterk verbeterd en uitgekomen op 1,5. In juni lag de stemmingsindicator nog op –2,9. Uit de Conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat met name de verwachtingen van de ondernemers ten aanzien van de bedrijvigheid voor de maanden augustus tot en met oktober zijn verbeterd. De orderpositie ligt eind juli een fractie hoger dan in juni. Het oordeel van de ondernemers over de orderpositie is eveneens verbeterd. Ondanks deze verbeteringen verwacht per saldo twaalf procent van de ondernemers een daling van de personeelsomvang in de komende drie maanden. Sterke toename producentenvertrouwen Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie heeft zich met 4,4 punten verbeterd van –2,9 in juni tot +1,5 in juli. Een stijging van deze omvang is sinds december 1993 niet meer voorgekomen. Of de stijging van het producentenvertrouwen zich ook in de komende maanden zal voortzetten moet worden afgewacht. In het eerste kwartaal van dit jaar verbeterde het vertrouwen ook al, maar dit herstel werd in het tweede kwartaal weer voor een groot deel tenietgedaan. Betere verwachtingen consumptiegoederenindustrie De verbetering van het vertrouwen wordt vooral veroorzaakt door de betere vooruitzichten van de bedrijvigheid in de periode augustus-oktober. Dit is vooral het geval bij de producenten van consumptiegoederen, die een forse toename van de productie verwachten. Maar ook de producenten van halffabrikaten verwachten een verdere verbetering van de productie in deze periode. In de sector investeringsgoederen zijn de verwachtingen nauwelijks gewijzigd. De ondernemers zijn in deze sector, ondanks de achterblijvende binnenlandse investeringen, al enkele maanden positief gestemd omtrent de verwachte bedrijvigheid. Oordeel orderpositie iets beter De orderontvangsten in juli zijn, vergeleken met een maand eerder, weliswaar een fractie teruggelopen, maar deze afname is minder groot dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. De orderpositie van de Nederlandse industriële producenten is mede hierdoor 0,1 procentpunt toegenomen tot 93,4. Het oordeel van de ondernemers over de orderpositie is in alle sectoren iets positiever. Bron: CBS

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199