Verkoop alcohol aan jongere onder 16: vergunning kwijt

Burgemeesters krijgen de bevoegdheid een supermarkt de alcoholvergunning af te nemen wanneer voor de derde keer in een jaar overtreding van het verbod op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de zestien wordt geconstateerd. Binnenkort bespreekt de ministerraad een wetswijziging die het mogelijk maakt dat gemeenten boetes opleggen aan supermarkten die alcoholhoudende drank verkopen aan jongeren die jonger zijn dan zestien. Het boetesysteem is progressief en afhankelijk van de grootte van de supermarkt: op de eerste overtreding staat € 900 boete, op de tweede € 1800. Voor grote supermarkten zijn de boetes hoger, respectievelijk € 1800 en € 3600. Bij constatering van een derde overtreding in een jaar kan een burgemeester de vergunning om alcohol te verkopen intrekken voor maximaal drie maanden. Tot nu toe was de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de toezichthouder en handhaver van het verbod. Deze taak wordt overgedragen aan de gemeenten. Volgens het kabinet kunnen gemeenten dit veel efficiënter en frequenter uitvoeren dan de landelijk opererende VWA. Het verkopen van alcohol aan een jongere onder de zestien jaar is verboden. Het kopen van alcohol door een minderjarige kan niet strafbaar worden gesteld, er zou dan sprake zijn van een duo-delict, waarbij koper en verkoper zich zouden kunnen beroepen op het zwijgrecht, wat het handhaven ernstig bemoeilijkt. De brancheorganisatie van supermarkten CBL, heeft al eerder aangekondigd dat aan jongeren die er jonger uitzien dan twintig jaar een legitimatiebewijs zal worden gevraagd wanneer zij alcohol of tabak willen kopen. Deze maatregel zal vanaf 2 maart 2009 gaan gelden in alle supermarkten. Het kabinet toonde zich bij de bekendmaking van deze regeling verheugd, maar komt nu desondanks met zwaarder geschut: strengere handhaving, hogere straffen. Na instemming van de ministerraad zal het voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet voor advies naar de Raad van State worden gestuurd.

Bron: Staatscourant dd. 18-02-2009

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199