Verhoog accijns en pak alcoholmisbruik aan

Bier , jenever, wijn of champagne drinken is al eeuwenlang deel van de Europese cultuur. Vroeger dronken we bier omdat het water niet te vertrouwen was. Nu nuttigen we alcoholhoudende drank voor, tijdens en na het eten, bij het vieren van een huwelijk en bij het rouwen. In het uitgaansleven drinken we om te ontspannen, dingen te durven doen en zeggen waar we anders te bang of beleefd voor zouden zijn, losser te worden en seksuele barrières te doorbreken. En steeds vaker ontvluchten we de stress van het dagelijks leven door flink dronken te worden. Alcoholgebruik begint al op steeds jongere leeftijd. In Nederland drinkt de helft van alle vijftienjarigen elke week wel alcohol . Het gaat gepaard met relatief veel verkeersongelukken, vechtpartijen, schoolproblemen en levensgevaarlijke situaties, vooral in combinatie met druggebruik. Bovendien zet het een patroon voor alcoholgebruik als volwassene. Alcohol moet fiscaal zwaarder worden belast. Vooral om alcoholmisbruik te ontmoedigen, maar ook om de maatschappelijke kosten in te perken. Dat is minder effectief voor bier dan voor wijn of gedistilleerd, omdat volgens statistische beoordeling bierconsumptie minder prijsgevoelig is. En als terugdringen van alcoholconsumptie op deze manier niet effectief blijkt, dan nog is het efficiënter overheidsuitgaven te financieren met belastingen op alcohol dan op arbeid. Belastingen op arbeid zijn immers slecht voor de banengroei.
(I.v.m. auteursrechtelijke bescherming is alleen een samenvatting van dit artikel beschikbaar.)
(20-5-2006 8:00:00-Het Financieele Dagblad)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199