Verdere beperking reclame alcohol

In het pas verschenen rapport Drinks advertising in the European Union staat dat in dertien van de vijftien huidige lidstaten het huidige alcoholbeleid ter discussie staat. Men maakt zich in veel landen vooral zorgen over de invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van jongeren. De Europese Commissie denkt over nieuwe regelgeving over alcoholreclame. Op dit moment is er één Europese richtlijn over alcoholreclame die beperkingen oplegt aan de inhoud van de tv-reclame. Minister Hoogervorst (VWS) heeft de branche verzocht met concrete voorstellen te komen die een einde moeten maken aan alcoholreclame die gericht is op minderjarigen. Nederland behoort tot een kleine groep landen zonder wettelijke regels over alcoholreclame. Van de 25 lidstaten en toekomstige lidstaten van de EU kennen 18 landen wettelijke regels over tv-reclame voor alcoholhoudende dranken. Nederland behoort tot een groep van 7 landen die geen specifieke wetgeving over alcoholreclame kent. De meest voorkomende voorbeelden van wettelijke regelgeving in Europa zijn: een verbod op reclame voor sterke drank en een verbod op tv-reclame op bepaalde tijdstippen. Tot de landen met de striktste regelgeving behoren Frankrijk (geen alcoholreclame op tv) en Zweden (bijna compleet reclameverbod). In veel Europese landen gelden ook niet-wettelijke regels (zelfregulering) voor alcoholreclame. Onder de vorige minister van VWS, mevrouw dr. Borst-Ellers, is in de Drank- en Horecawet een algemene maatregel van bestuur opgenomen die invoering van wettelijke regels over alcoholreclame mogelijk maakt. Uit een recente brief van Hoogervorst aan de alcoholbranche blijkt dat hij wettelijke beperkingen zal invoeren als hij de voorstellen van de branche te zwak vindt. De minister denkt daarbij aan een verbod op ether- en bioscoopreclame overdag, een verbod op marketing bij sportwedstrijden van jeugdteams, het stopzetten van sales promotions gericht op jongeren en een verbod op happy hours die aansluiten aan schooltijden. (Bron: DrankenDetail nr.4, april 2004)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199