Veel prijsacties voor mixdranken in supermarkten

Nieuw onderzoek naar verkoop zoete alcoholhoudende drankjes in 100 supermarkten. Uit nieuw onderzoek van STAP (Stichting Alcoholpreventie) blijkt dat 1 op de 3 van de onderzochte winkels tijdens het onderzoek prijsacties voor alcoholhoudende mixdranken voerde. De grote supermarktketens bieden bovendien een groot assortiment mixdranken aan. Uit het onderzoek blijkt dat eveneens bijna 1 op de 3 supermarkten aan alle geldende regels voor het vermelden van leeftijdsgrenzen voldoen. Van de onderzochte winkels had 90% de populaire drankjes correct op de schappen geplaatst. Het onderzoek werd in maart en april 2004 uitgevoerd. Supermarkten geven regelmatig aan het moeilijk te vinden om te voorkomen dat kinderen onder de 16 alcohol kopen. Toch weerhoudt dit de supermarkten er niet van het aanbod van mixdranken extra aantrekkelijk te maken door middel van prijsacties. In maar liefst 33 supermarkten worden tijdens het onderzoek premixen met een kortingsprijs aangeboden. Van de 21 onderzochte ketens zijn er 15 die een premix verkopen met een prijs van minder dan 1 euro. De prijzen van mixdranken in flesjes van 275 ml lopen uiteen van € 0,49 (een Bacardi Breezer kortingsactie bij Albert Heijn) tot € 1,77 (bij HE-markt). Gezien het feit dat bij kinderen onder de 16 premixen het populairste alcoholhoudende drankje is en dat ze ze in veel gevallen gemakkelijk zelf kunnen kopen, vindt STAP deze uitkomst van het onderzoek zorgelijk. Supermarkten zijn wettelijk verplicht duidelijk zichtbaar aan te geven dat aan kinderen onder de 16 jaar geen alcohol mag worden verstrekt. De afspraak is dat er leeftijdsbordjes staan bij de ingang, kassa en de schappen. In vergelijking met 2003 is er een afname te zien in het aantal supermarkten dat op alle afgesproken plaatsen leeftijdsaanduidingen voert. In 2003 had 41% van de bezochte supermarkten de bordjes overal staan, in 2004 was dat 31%. Maar er is ook een afname te zien in het aantal dat nergens bordjes had staan: in 14% van de winkels waren in 2003 nergens bordjes aanwezig, in 2004 geldt dat voor 12% van de supermarkten. Opvallend is dat bij C1000 bij zes van de 14 bezochte filialen wordt voldaan aan alle regels over plaatsing van leeftijdsaanduidingen. Gezien het relatief grote aantal filialen dat bezocht is, was dit een hoge uitkomst. Bij Albert Heijn geldt dit bijvoorbeeld voor 3 van de 19 bezochte winkels en bij Super de Boer voor 4 van de 10. De Drank- en Horecawet bepaalt dat mixdranken in de winkel niet bij de frisdranken mogen staan. Deze bepaling wordt goed nageleefd. De resultaten van het nieuwe onderzoek staan vermeld in het rapport ‘Mixdranken in overvloed’ dat 18 mei is uitgekomen. Het rapport wordt beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. (Bron: Persbericht STAP dd. 18-05-2004)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199