'Tweede accijnsverhoging voor bier in drie jaar tijd is disproportioneel'

In het Lenteakkoord is vastgelegd dat de accijnzen op drank omhoog gaan. Niet alleen de consument voelt dat in de portemonnee, ook de 77.000 werknemers in bierbrouwerijen of elders in de keten gaan dit merken. Met Duitsland en België als lachende derde, schrijft Cees-Jan Adema.

De uitgelekte afspraken uit het Lenteakkoord betreffende accijnsverhoging - 15% voor wijn, 10% voor bier en 6% voor gedistilleerd - treffen de bierdrinker het minst hard aldus verslaggever Peter de Waard. Een eendimensionale conclusie die voorbij gaat aan het feit dat de brouwers in Nederland en hun werknemers de dupe zijn van de accijnsverhoging. De buitenlandse drankenhandel en sterke drank zijn de lachende derde.

Nederland heeft ruim 120 grote, middelgrote en kleinere brouwerijen die met zijn allen voor een mooie biercultuur zorgen. Ruim 77.000 mensen zijn direct bij brouwerijen werkzaam of indirect in de keten (van gerstteler tot kastelein). In totaal levert de sector zo'n 2,8 miljard euro aan toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie. Nederland is de grootste bierexporteur in Europa en één van de grootste bierexporteurs wereldwijd. Met recht iets om als Nederland trots op te zijn.

Maar deze mooie prestaties staan onder druk: sinds de vorige accijnsverhoging van 30% in 2009 nam zowel de werkgelegenheid als de economische bijdrage met ca. 10% af. De bierconsumptie is in 2009 met zo'n 8% afgenomen: niet door minder bierdrinkers, maar doordat het bier uit het buitenland wordt gehaald!

De impact van de verhoging van bieraccijnzen kan je dan ook niet alleen afmeten aan de extra kosten voor de consument. Net zo belangrijk is de vraag wat het betekent voor de Nederlandse bierbrouwers en de bijdrage van de sector aan de economie en werkgelegenheid. Daarbij moet rekening worden gehouden met de accijnzen in omringende landen en de accijnsontwikkelingen voor andere alcoholhoudende dranken in Nederland.

Bieraccijnstoerisme en illegale import gaan nog verder toenemen
Open grenzen en concurrentie zijn goed en moeten we koesteren. Wel moet iedereen zich aan de spelregels houden. Door de grote accijnsverschillen met onze buurlanden zit daar echter het probleem. De accijns op bier bedraagt in Nederland € 32,64 per hectoliter, in Duitsland € 9,44 en in België € 20,53. Daarmee is de accijns in Nederland zo'n 250% hoger dan in Duitsland! Voor een krat bier (à 7,2 l) komt dat neer op een prijsverschil van € 2,- door accijnzen en BTW.

Het gevolg hiervan is dat alleen al door consumenten zo'n 5% van de totale Nederlandse bierconsumptie in met name Duitsland wordt gekocht. Voor eigen gebruik mag dit. Wel loopt de overheid hierdoor inkomsten aan accijns en BTW mis. Het gaat dan om een bedrag van ruim € 35 mln. per jaar, net zoveel als de overheid nu met de accijnsverhoging van 10% wil ophalen. Met de voorgestelde accijnsverhoging zal het prijsverschil nog groter worden - een krat bier is dan namelijk € 2,50 goedkoper in Duitsland - waardoor het bieraccijnstoerisme enkel zal toenemen.

Ook verliezen de Nederlandse brouwerijen omzet doordat er illegale import van fusten bier op bedrijfsmatige schaal plaatsvindt. Steeds vaker wordt met bestelbusjes bij Duitse drankenhandels merkloos bier, een productieoverschot van buitenlandse brouwerijen, gehaald. En ook dit zal enkel toenemen door de nieuwe accijnsverhoging: de winst voor een busje met illegaal geïmporteerd bier is hierdoor in een klap met 28% vergroot. Een stevige steun in de rug van de Nederlandse overheid voor buitenlandse brouwers en illegale importeurs.

De Nederlandse Douane heeft onlangs in samenwerking met de brouwers, een afspraak gemaakt de illegale import te handhaven. Dit is echter onvoldoende om bieraccijnstoerisme en illegale import van bier helemaal uit te roeien. Een verdere accijnsverhoging lijkt dan ook op dweilen met de kraan open.

Intussen wordt sterke drank qua accijnzen steeds goedkoper...
In de periode 2000 - 2012 is het consumentenprijspeil met zo'n 22,5% gestegen. Bieraccijnzen zijn in diezelfde periode met bijna 55% gestegen, terwijl de accijnzen op sterke drank (inclusief zoete mixdranken en alcoholshots) nog altijd gelijk zijn aan die in 2000. Hierdoor is sterke drank qua accijnzen in de periode 2000 - 2012 in verhouding steeds goedkoper geworden. Ook de verschillen met de buurlanden zijn voor sterke drank lager. Het accijnsverschil voor een fles gedistilleerd tussen Nederland en Duitsland bedraagt ongeveer 50 - 70 eurocent en is daarmee veel kleiner dan voor bier.

Dat bier het minst hard getroffen zou zijn, zoals gesteld wordt in eerder genoemd artikel, is volgens ons dan ook niet juist. Een tweede accijnsverhoging in drie jaar tijd is disproportioneel vergeleken met andere categorieën en betekent een zware slag voor de Nederlandse bierbrouwer die omzet weg ziet lekken naar het buitenland. In deze tijd, waarin iedere baan telt, is dat een hard gelag. 

Bron: www.vk.nl 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199