'Torenhoge accijnzen leiden tot illegale import'

Torenhoge accijnzen op bier leiden tot grootschalige illegale import, zegt Bavaria-directielid Peer Swinkels in de tabletuitgave van VNO-NCW-opinieblad Forum. Volgens Swinkels staat de broodwinning van Nederlandse brouwers door deze ontwikkeling zwaar onder druk. En consumenten krijgen zonder dat ze het in de gaten hebben ander bier getapt dan waarvoor ze betalen. Hij noemt als oplossing een harmonisering van de accijnzen op bier. 

Vier keer hoger 
Vorig jaar haalde de Nederlandse overheid bijna 412 miljoen euro aan bieraccijnzen binnen; het jaar ervoor was dat nog een kleine 387 miljoen. En de stijging lijkt nog niet ten einde. Swinkels: ‘België en Duitsland zijn net als Nederland echte bierlanden. Maar er is een verschil: de overheid in onze buurlanden wil de bierindustrie echt beschermen. Omdat deze sector veel werkgelegenheid oplevert. De Nederlandse overheid helaas niet. Die heft vier keer hogere accijnzen op bier dan bijvoorbeeld haar Duitse collega’s. En dat pakt slecht uit voor Nederlandse brouwers.’ 

Illegaal bier 
Consumenten mogen voor eigen gebruik een beperkte hoeveelheid alcoholhoudende drank accijnsvrij invoeren. Maar Swinkels constateert dat bier op steeds grotere schaal wordt ingevoerd. En de organisaties die het doen, gaan steeds professioneler te werk. ‘De consument denkt bier te drinken van het merk dat op de tap staat. Maar in werkelijkheid kan het illegaal geïmporteerd bier zijn waarvan herkomst en kwaliteit niet duidelijk zijn. Ook wij zijn de dupe. Wij hebben vaak veel geïnvesteerd in tap- en koelinstallaties. En vervolgens stroomt er illegaal bier door de leidingen.’ 

Harmoniseren 
Bier wordt steeds vaker in huiselijke kring gedronken. Dat heeft geleid tot een verschuiving van de bierafzet van horeca naar detailhandel. Maar ook als die die twee bij elkaar worden opgeteld, blijkt de totale afzet in Nederland teruggelopen. Volgens Swinkels kan alleen een accijnsverlaging hierin verandering brengen. ‘De accijnzen op bier in ons land moeten zo snel mogelijk in lijn worden gebracht met andere Europese landen en zeker met de landen om ons heen. Zodat wij weer een eerlijke kans krijgen.’ 


Bron: http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Torenhoge_accijnzen_leiden_tot_illegale_import_2846.aspx?source=%2FPages%2FDefault.aspx#.U7pq-Y1_vKM

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199