Tentoonstelling in het Gedistilleerd Museum te Schiedam: GLAS, HELDER BEKEKEN

25 mei t/m 3 november 2002 Het Gedistilleerd Museum Schiedam Glas bestaat al ruim 6000 jaar, maar de geschiedenis van flessen en glaasjes is wel wat jonger. Bijna 3000 jaar lang bleven flessen en flesjes een felbegeerd maar kostbaar en kwetsbaar bezit. In de 17e eeuw werd de fles een veelgebruikte verpakking. Gedistilleerde dranken werden in vroegere tijden ‘los’ verkocht, gevuld uit vaten in eigen flessen op de toog van het café. Na de tweede wereldoorlog verdween deze gewoonte en kochten mensen flessen om thuis jenever en gedestilleerd te drinken. Dit zorgde voor bijzondere flesvormen en etiketten: merknamen gebruikten flesvormen om het verschil te tonen tussen eigen producten en die van de concurrent. De ontwikkeling van het drinkglas tot het huidige jeneverglas kent een verrassende loop. Oorspronkelijk waren er geen jeneverglazen, en werd gedistilleerd gedronken uit ruime kelkglazen, de oorspronkelijke wijnglazen. Rond 1400 werd brandewijn uit kommetjes gedronken, die soms een beetje aandeden als soepkommen. Later, in de 18e eeuw, werd gedistilleerd wel uit theekopjes werd gedronken. Zo was namelijk niet aan te tonen dat de drink(sters) iets anders dan thee nuttigden. Zodra in de 19e eeuw de glasserviezen werden ontwikkeld ontstond het jeneverglas zoals we dat nu kennen. Het ‘tulpglaasje’ is tegenwoordig bekend als HET jeneverglaasje, maar er zijn inmiddels ook andere modellen ontwikkeld. In de tentoonstelling is naast de chronologische ontwikkeling van de jeneverflessen die van de jeneverglazen te volgen. Daarnaast laten afbeeldingen van prenten en schilderijen zien hoe het glas vroeger werd gebruikt. Op vrijdag 24 mei werd de tentoonstelling geopend door de heer Th. H.B. Schoenmakers, wethouder van cultuur van Schiedam.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199