Statiegeld op flesjes en blikjes van de baan

VAN ONZE REDACTEUR
DEN HAAG - Het heffen van statiegeld op flesjes en blikje blikjes is definitief gesneuveld op stug verzet van het bedrijfsleven. Om de toename van zwerfvuil aan te pakken, krijgen  gemeenten van het bedrijfsleven jaarlijks euro 11 mln. Daarvoor worden speciale controleurs aangesteld die burgers op de bon slingeren als zij op heterdaad worden
betrapt bij het weggooien van verpakkingsmateriaal. De hoogte van de boete mag de gemeente zelf bepalen, maar kan snel oplopen tot tientallen euro’s.
Op het akkoord dat staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de werkgeversvereniging VNO-NCW heeft gesloten,
is door Stichting Natuur en Milieu teleurgesteld gereageerd. Volgens algemeen directeur Mirjam de Rijk zullen ‘gemeenten echt niet op elke straathoek een afvalcontroleur plaatsen’.
Statiegeld blijft voor haar de beste oplossing.
Half oktober moet het akkoord zijn uitgewerkt tot een gezamenlijk actieplan voor de periode 2007 tot en met 2009. De gemeenten zorgen ervoor dat er voldoende handhavers zijn om
boetes uit te delen. Het bedrijfsleven gaat door met een voorlichtingscampagne tegen  zwerfafval en blijft investeren in minder vervuilende verpakkingen.
Bekeken wordt of ook het Rijk een financiële bijdrage levert. Ondanks de euro 11 mln die VNO-NCW elk jaar moet ophoesten, reageerde voorzitter Bernard Wientjes erg tevreden dat
eindelijk het heffen van statiegeld, een voorstel van de voormalige minister van Milieu, Jan Pronk (PvdA), van de baan is. Van Geel (CDA) nam het voorstel over en dreigde het in te
voeren als bedrijfsleven en gemeenten niet zelf met een acceptabele oplossing kwamen. Maar bij de jongste onderhandelingen moest hij vaststellen dat voor statiegeld onvoldoende
draagvlak is voor het invoeren van statiegeld.
Financieel Dagblad, 19 juni 2006 (pag. 3) Terug naar inhoudsopgave
Bron: BBM nieuws 26 juni 2006

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199