Staatskas vaart wel bij accijnsverlaging


Staatssecretaris Joop Wijn (Financiën) zegde de Tweede Kamer medio november toe de accijns op sterke drank met ingang van 2006 te verlagen naar het niveau van 1 januari 2003. Het Belastingplan 2006, waar het voorstel voor de accijnsverlaging deel van uitmaakt, moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De omzet van de slijters gaat naar verwachting weer omhoog, en daarmee stijgen ook de belastinginkomsten van de staat.
(I.v.m. auteursrechtelijke bescherming is alleen een samenvatting van dit artikel beschikbaar.)

(6-12-2005 8:00:00-Algemeen Dagblad)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199