Specifieke aanpak premixen leidt tot verschuiving naar andere dranken

Specifieke aanpak premixen leidt tot verschuiving naar andere dranken

Schiedam, 15 augustus 2007 – Uit een in juni 2007 gepubliceerd onderzoek* van het Duitse Bundeszentrale für gesundheidliche Aufklärung (BZgA) blijkt dat de invoering van een speciale heffing voor premixen, de zgn. “Alkopopsteuer” geen afname van alcoholconsumptie onder minderjarigen tot gevolg heeft gehad.

In 2004 heeft de Duitse overheid een extra heffing op flesjes premixen ingevoerd met als doel de consumptie van alcohol onder minderjarigen tegen te gaan. Uit dit nieuwe Duitse onderzoek blijkt evenwel dat over de jaren 2004, 2005 tot 2007 de totale hoeveelheid alcohol die 12 t/m 17 jarigen drinken is gestegen. De invoering van de speciale heffing heeft weliswaar geleid tot een scherpe daling van de hoeveelheid premixen, die nu onder minderjarigen de minst gedronken drankjes zijn, maar deze teruggang werd ruimschoots gecompenseerd door consumptie van grotere hoeveelheden andere dranken, met name bier en biermixen.

In 2004 heeft de Duitse overheid een extra heffing op flesjes premixen ingevoerd met als doel de consumptie van alcohol onder minderjarigen tegen te gaan. Uit dit nieuwe Duitse onderzoek blijkt evenwel dat over de jaren 2004, 2005 tot 2007 de totale hoeveelheid alcohol die 12 t/m 17 jarigen drinken is gestegen. De invoering van de speciale heffing heeft weliswaar geleid tot een scherpe daling van de hoeveelheid premixen, die nu onder minderjarigen de minst gedronken drankjes zijn, maar deze teruggang werd ruimschoots gecompenseerd door consumptie van grotere hoeveelheden andere dranken, met name bier en biermixen.

Ook in Nederland is regelmatig betoogd dat aanpak van premixen een effectieve bijdrage zou leveren in het uitbannen van alcoholmisbruik onder minderjarigen. Dat is niet zo en dat blijkt eens te meer uit dit onderzoek. Ook het weren van premixen uit de supermarkt zal niet leiden tot afname van misbruik door de jeugd, maar slechts tot verschuiving naar andere dranken.

Ook in Nederland is regelmatig betoogd dat aanpak van premixen een effectieve bijdrage zou leveren in het uitbannen van alcoholmisbruik onder minderjarigen. Dat is niet zo en dat blijkt eens te meer uit dit onderzoek. Ook het weren van premixen uit de supermarkt zal niet leiden tot afname van misbruik door de jeugd, maar slechts tot verschuiving naar andere dranken.

De Nederlandse gedistilleerdsector is actief betrokken bij diverse initiatieven om alcoholconsumptie onder minderjarigen uit te bannen en zal hier in de toekomst proactief mee door gaan. Belangrijk daarbij is evenwel dat daarom nauw wordt samengewerkt tussen bedrijfsleven, preventie-instellingen en de overheid, er goede en gerichte voorlichting is richting minderjarigen én hun opvoeders en de handhaving van de regels wordt verbeterd. Het geïsoleerd aanpakken van één type drank werkt niet, zo blijkt ook weer uit dit Duitse onderzoek.

De Nederlandse gedistilleerdsector is actief betrokken bij diverse initiatieven om alcoholconsumptie onder minderjarigen uit te bannen en zal hier in de toekomst proactief mee door gaan. Belangrijk daarbij is evenwel dat daarom nauw wordt samengewerkt tussen bedrijfsleven, preventie-instellingen en de overheid, er goede en gerichte voorlichting is richting minderjarigen én hun opvoeders en de handhaving van de regels wordt verbeterd. Het geïsoleerd aanpakken van één type drank werkt niet, zo blijkt ook weer uit dit Duitse onderzoek.

Wat wel werkt is:

Wat wel werkt is:

  • Strafbaarstelling kopers onder de 16

  • Gezamenlijke en eenduidige normstelling: onder 16 jaar geen alcohol

  

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd,
telefoon: 010 – 426 93 40, e-mail: stassen@pdcg.nl

 

* 12/6/2007 onderzoek BZgA (zie bijgevoegde tabel voor essentie)

 

* 12/6/2007 onderzoek BZgA (zie bijgevoegde tabel voor essentie)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199