SlijtersUnie laat gedistilleerdverkoop C-1000 uit automaat verbieden

 
Attent de markt volgen door leden werkt. Dat blijkt uit het feit dat één van de leden van de SlijtersUnie ontdekte, dat in de allernieuwste formulewinkel van C-1000 gedistilleerd werd verkocht uit een automaat. Omdat de slijter in kwestie meende dat dit strijdig was met de Drank- en Horecawet, lichtte hij de SlijtersUnie in, die op haar beurt aan de bel trok bij de VWA. Hoewel de reactie van deze dienst even op zich liet wachten, omdat eerst de juridische dienst geraadpleegd moest worden, over wat wel en wat niet over de voortgang in deze zaak naar buiten gebracht mocht worden, is de drankverkoop vanuit automaten volgens de VWA inmiddels beëindigd. Verder heeft de C-1000 aanpak de volle aandacht van de VWA.
(Bron: Slijtersvakblad, maart 2006)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199