SER biedt toekomstverkenningen Product- en bedrijfsschappen aan minister De Geus aan.

De SER heeft vandaag de toekomstverkenningen en draagvlakonderzoeken van de product- en bedrijfschappen, voorzien van een overkoepelende samenvatting, aan minister De Geus van SZW aangeboden. Het kabinet had hierom gevraagd. Mede op basis hiervan wil het kabinet in de eerste helft van 2006 een beslissing nemen over het voortbestaan van de schappen.
 
De product- en bedrijfschappen moesten van het kabinet een toekomstverkenning opstellen. Het kabinet vroeg ze daarbij onder meer aandacht te schenken aan de democratische legitimiteit, het betrekken van niet-georganiseerde ondernemers bij het schap en aan relevante economische ontwikkelingen.
Daarnaast moesten zij een extern en onafhankelijk bureau het draagvlak voor de activiteiten van hun schap laten onderzoeken, zowel bij de ondernemers die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie als bij ongeorganiseerde ondernemers. Het kabinet had de SER gevraagd dit proces te coördineren. De SER heeft een overkoepelende samenvatting gemaakt van de toekomstverkenningen en draagvlakonderzoeken. Deze samenvatting is te downloaden van de SER-website, www.ser.nl. De toekomstverkenningen zijn op te vragen bij de schappen zelf.
 
De SER zal naar verwachting op 17 maart een advies over de product- en bedrijfschappen vaststellen.
 
Bron: Sociaal Economische Raad

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199