Schelvispekel uiterlijk verjongd!

Je moet maar durven. Als particulier een kleine traditionele distilleerderij overnemen in een tijd van schaalvergroting en teruglopende afzet van klassiek vaderlands gedistilleerd. Leo Fontijne waagde de stap vorig jaar toen hij de trotse eigenaar werd van Distilleerderij H.van Toor Jz in Vlaardingen. Daarmee werd de continuiteit veiliggesteld van een product dat tot de kleurrijkste uit de vaderlandse geschiedenis behoort: Schelvispekel. Het Vlaardingse visserdrankje onderging een gedaanteverandering waardoor het een nieuwe generatie moet aanspreken. (bron: Adfundum Februari 2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199