Satre onderzoek: meerderheid automobilisten: alcohol taboe

Meer dan de helft van de Nederlandse automobilisten (57 procent) vindt dat alcohol helemaal uit het verkeer zou moeten worden gebannen. 10 procent is van mening dat de huidige limiet van 0,5 promille omlaag moet naar bijvoorbeeld 0,2 promille. Vrijwel alle bestuurders zijn het erover eens dat rijden onder invloed strenger moet worden bestaft. Bron: Slijtersvakblad, mei 2004)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199