Rekenmodule Afvalfonds Verpakkingen beschikbaar

Den Haag (SpiritsNL) - Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht financieel bij te dragen aan inzameling, verwerking en recycling. Voor een vereenvoudigde berekening daarvan stelt SpiritsNL haar leden een gratis, vernieuwde rekenmodule ter beschikking. Deze is op te vragen bij het secretariaat (info@). Niet-leden kunnen deze rekenmodule tegen kosten verkrijgen.< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199