Registratie Verordeningenblad

Vanaf 19 april 2002 is het Register van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie via de SER-site beschikbaar. Dit register bevat per bedrijfslichaam alle in het Verordeningenblad gepubliceerde verordeningen en besluiten. U kunt het register vinden op www.ser.nl, onder Over de Ser, Toezichthoudende taken, Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie of onder Publicaties, PBO-blad. (Bron: Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie SER)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199