Regeerakkoord Rutte III: Vertrouwen in de toekomst

VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteerden gistermiddag het regeerakkoord van Rutte III: Vertrouwen in de toekomst.
De Tweede Kamer debatteert aanstaande donderdag 12 oktober (vanaf 10.15 uur) over het regeerakkoord en het eindverslag van informateur Gerrit Zalm. 

Hieronder heeft SpiritsNL de belangrijkste passages uit het regeerakkoord op een rij gezet: 

Pagina 13:
Preventie en gezondheidsbevordering 

Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar.

Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht.

We steunen de doelstelling om te komen tot een rookvrije generatie en verhogen de tabaksaccijns. Problematisch alcoholgebruik wordt aangepakt.

De maatregelen die we nemen op het gebied van preventie moeten bewezen effectief zijn. We bevorderen dat bewezen effectieve interventies, bijvoorbeeld de inzet van specifieke vaccins en voeding alsook bepaalde leefstijlinterventies, een plek krijgen in medische opleidingen en richtlijnen. Daar waar kennis over die effectiviteit nog ontbreekt, laten we aanvullend onderzoek doen, ook met behulp van de informatie die beschikbaar is in biobanken.

Pagina 44:
Om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agro-foodsector te beschermen word het toezicht aangescherpt. De NVWA wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie. We intensiveren structureel 20 mln. voor versterking van de organisatie.


Pagina 59:
Hierbij geldt de volgende onderverdeling:

  2018 2019 2020 2021 Struc.
Totaal preventiemaatregelen 50 50 50 20 20
wv. Preventieakkoord 21 18 18 5 5
wv. Onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies 5 10 10 3 3


Pagina 65:

Verhogen tabaksaccijns
De tabaksaccijns wordt taakstellend verhoogd.

Verhogen tabaks
accijns
-40 -93 -147 -200 -200

 

Via deze link kunt u het volledige regeerakkoord lezen.
Via deze link kunt u de analye van het CPB betreffende de economische en budgettaire effecten van het regeerakkoord lezen.
Via deze link kunt u het eindverslag van informateur Gerrit Zalm lezen. 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199