Reclametoetsing vooraf succesvol.

Den Haag – 28 november 2005

Vandaag publiceert STIVA, de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, haar jaarbericht. Daarin wordt onder meer verslag gedaan van de aanscherpingen  die STIVA dit jaar heeft doorgevoerd in de zelfregulering. Zo werd onder meer de toetsing vooraf voor radio- en tv-commercials ingevoerd. Een half jaar na invoering blijkt dat dit systeem succesvol is.

 Het systeem van toetsing vooraf werd met ingang van 1 mei 2005 ingevoerd. Alle sindsdien verschenen commercials werden aan de toetsingscommissie voorgelegd. In de helft van de gevallen heeft de toetsingscommissie aanbevelingen gedaan. In 77% ging het om de nog niet geplaatste educatieve slogan “Geniet, maar drink met mate”, hetgeen te maken heeft met het feit dat de commercials worden voorgelegd voor ze definitief worden gemonteerd. Slechts in Ă©Ă©n geval werd niet volledig gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de commissie.

Sinds de invoering van de toetsing vooraf werden er twee klachten over tv-commercials ingediend bij de Reclame Codecommissie. Deze klachten werden ongegrond bevonden. Over radiocommercials werden geen klachten ingediend.

 STIVA blikt zowel terug op het functioneren van de zelfregulering als ook op een jaar waarin het debat over alcohol en jongeren centraal stond. STIVA gaf daarvoor een jaar geleden zelf de aftrap met de organisatie van het eerste openbare debat over alcohol en jongeren. Jongeren gingen in discussie met overheid, preventie-instellingen en bedrijfsleven over het te voeren alcoholbeleid. Inmiddels werken het Ministerie van VWS, NIGZ, het Trimbos Instituut, KHN en STIVA samen aan gerichte maatregelen om “geen alcohol onder de 16 jaar” weer maatschappelijke norm te maken. In dat kader komt STIVA binnenkort met een nieuwe educatieve slogan bij commercials.

STIVA is blij dat publiek-private samenwerking op het terrein van de preventie van alcoholmisbruik nu eindelijk van de grond lijkt te komen en dat de eenzijdige focus op reclamebeperkingen verdwijnt. De evaluatie van de zeer vergaande Loi Evin in Frankrijk wijst ook uit dat deze beperkingen geen invloed hebben op de omvang van het alcoholmisbruik.

 Verantwoorde alcoholconsumptie past in een gezonde levensstijl.

“Verantwoorde alcoholconsumptie past in een gezonde levensstijl. Alcoholmisbruik kunnen we bestrijden door mensen te leren wat verantwoord drinken is. Positief gedrag tot voorbeeld stellen werkt. Dat blijkt ook uit de goede resultaten van de BOB-campagne. We moeten jongeren geen schrikbeelden voorhouden, maar leren hoe ze met alcohol om moeten gaan. Ouders spelen daarbij een cruciale rol. Laten we ons gezamenlijk inspannen om hen daarbij te ondersteunen. STIVA wil er in ieder geval voor zorgen dat ouders over de informatie kunnen beschikken die ze nodig hebben om er thuis een goed gesprek over te voeren”, aldus Ingrid van Engelshoven, directeur van STIVA.

 Bron: STIVA info@stiva.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199