Producenten industrie somberder

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in augustus 2002 iets teruggelopen. In juli steeg het vertrouwen nog sterk. Uit de Conjunctuurtest van het CBS blijkt tevens dat de orderpositie van de Nederlandse industrie licht is afgenomen. Het oordeel van de ondernemers over de orderpositie is mede hierdoor verslechterd. Ondernemers negatiever over bedrijvigheid en orderpositie Na de sterke verbetering van het vertrouwen in juli, is het vertrouwen van de ondernemers in de industrie in augustus met 1,8 punten verslechterd van +1,5 tot -0,3. De daling van het vertrouwen wordt vooral veroorzaakt door de verwachtingen van de ondernemers ten aanzien van de bedrijvigheid voor de periode september-november en het negatievere oordeel over de orderpositie. Net als in de voorgaande drie maanden verwacht per saldo twaalf procent van de ondernemers een daling van de personeelsomvang in de komende drie maanden. Bedrijvigheid loopt terug In juli werd door de ondernemers nog een verbetering van de bedrijvigheid verwacht. In augustus is de bedrijvigheid volgens de ondernemers echter gedaald. Toch blijven de ondernemers positief gestemd over de bedrijvigheid voor de periode september-november. Rekening houdend met het seizoen is het optimisme ten opzichte van de vorige maand echter iets getemperd. Orderpositie iets verslechterd Voor de totale industrie zijn de orderontvangsten in augustus een fractie lager dan een maand eerder. De index van de orderpositie is in augustus met 0,5 procentpunt verslechterd tot 92,9 (juni 2000=100). In de sector consumptiegoederen is de orderontvangst in augustus licht toegenomen en verbeterde de orderpositie. De sector halffabrikaten heeft in augustus minder orders ontvangen dan in juli. Mede hierdoor is de orderpositie met circa één procentpunt afgenomen. In de investeringsgoederenindustrie ligt de orderontvangst in augustus nauwelijks lager dan in juli. De orderpositie is hier met bijna één procentpunt teruggelopen. In alle drie de sectoren is het oordeel van de ondernemers over de orderpositie negatiever dan in juli. Bron: CBS 24 september PB02-193 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199