Privé-klanten van Makro,Sligro, etc. dienen beboet

Dat is wat MKB Nederland en het Vakcentrum voor de levensmiddelenhandel vinden. Volgens deze organisaties bedraagt de omzetschade voor kleinere winkeliers jaarlijks tenminste dertig miljoen euro. Vooral op het gebied van drank, kaas, wasmiddelen, rookwaren en hondenvoer. Er verandert natuurlijk helemaal niets in dit land, want dit soort kreten vielen ook in de zestiger en zeventiger jaren te horen van de kant van onze vakorganisatie.
Onder de kop ‘Strijd’ van Het Slijtersvakblad no 1 van januari 1969 lees ik het volgende:
‘Het tweede succes voor de slijters in het afgelopen jaar was, dat zij in twee korte gedingen
in Amsterdam en Enschede te horen kregen, dat hun eisen dat geen sterke drank door
groothandelsbedrijven aan particulieren mag worden verkocht, gerechtvaardigd waren’.
Dit was een echte Pyrrus-overwinning want 36 jaar later is er niets wezenlijk veranderd. Onder het mom van een groothandel te zijn verkochten groothandelsbedrijven als de Macro (eerste filiaal geopend in Amsterdam op 31 oktober 1968) aan iedere pashouder elke gewenste hoeveelheid gedistilleerd. Iedereen die een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel kon overleggen mocht een Makro-pasje aanvragen. Weliswaar werd de
afdeling gedistilleerd alleen voor vergunninghouders toegankelijk verklaard maar al even
snel werd duidelijk, dat daar fors de hand mee werd gelicht.
Van overheidszijde is tegen deze praktijken bijzonder weinig actie ondernomen. Waarom
zou men ook, de inkomsten uit de accijnsheffing waren immers niet in gevaar. Het beleg
op de winkeliersboterham moest dan maar wat minder. De Nederlandse Bond van Slijters was mordicus tegen de verkoop van gedistilleerd in de Makro-vestigingen. De Bond vond het een verregaande vorm van oneerlijke concurrentie en voerde verbeten actie. Het mocht evenwel niet helpen. Zoals ik al opmerkte, niets is wezenlijk veranderd. Overigens duikt deze discussie over wat wel en niet mag op groothandelsgebied om de zoveel tijd op. De
groothandels komen met het overbekende verweer, dat alleen geregistreerde pasjes houders
goederen kunnen kopen terwijl de brancheorganisaties bij hoog en bij laag volhouden,
dat ze ook gewoon aan de consument leveren. Niet onwaarschijnlijk, want de Makro’s, Sligro’s en andere groothandels hebben ook te maken met dalende cijfers, zij verliezen
klanten. Wat op zich ook weer aardig nieuws is.
Bron: Drinks Slijtersvakblad, juni/juli 2006 Terug naar inhoudsopgave

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199