Premixen voortaan uitsluitend via slijterijen te koop

DEN HAAG, 19 mei - Voor 8 juni staat een algemeen overleg in de Tweede Kamer gepland over het alcohol- en het tabaksbeleid. In een brief aan de kamer maakt minister Hans Hoogervorst nu al zijn plannen kenbaar. Naast de gisteren in deze rubriek al aangekondigde vereenvoudiging van de regels ten aanzien van de vergunninghouder, heeft de minister nu aangekondigd op korte termijn de verkoop van premixen voor thuisverbruik door andere kanalen dan de slijter te verbieden.
Hoogervorst: ‘Het wetsvoorstel zal het voorstel bevatten om de detailhandelsverkoop van zoete mixdranken te beperken tot het slijterskanaal. Mixdranken zijn onder kinderen nog steeds populair vanwege de zoetkracht die de smaak van alcohol camoufleert. Door de mixdranken alleen via de slijter te verkopen komen kinderen minder snel in aanraking met deze dranken. Dit geldt niet alleen voor de jongeren, maar ook voor hun ouders, want ook die moeten straks speciaal naar de slijter. Zo wordt tevens aan alle betrokkenen duidelijk gemaakt dat het niet gaat om onschuldige limonade.’
Daarnaast is de minister voornemensin het wetsvoorstel op te nemen dat de burgemeester bij overtreding van de regels van de Drank- en Horecawet de vergunning kan schorsen. Hoogervorst: ‘Daarmee heeft hij een effectief middel in handen als hij het intrekken van de vergunning een te zwaar middel vindt.’
Bron: Slijtersvakblad Online

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199