Polen: Wodkaproducent in biobrandstoffen

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van wodkaproducent Polmos Bialystok op 11 mei jl. werd een beslissing genomen over de bouw van een destilleerderij voor alcoholfractie. Deze investering van € 6,24 miljoen zal zeer rendabel zijn, aldus directielid Boguslaw Wojtach. Financiering vindt plaats uit eigen middelen. Op de volgende aandeelhoudersvergadering zal bovendien het onderwerp van uitbreiding van de investering aan de orde komen waardoor de productie van bio-ethanol mogelijk wordt gemaakt. Wojtach zei dat de extra investeringen laag zijn en dat het bedrijf hierdoor vaste voet hoopt te kunnen zetten op een nieuw marktsegment.
(Bron: LBAcualiteiten dd. 28-04-2006)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199