PGD circulaire, aanvuling KWID eind '99

Aan de distillateurs en importeurs van gedistilleerde dranken Ref.:S-914/dB Schiedam, 24 december 1999 Betreft: Kwantitatieve ingredi√ęntendeclaratie Geachte mevrouw, mijnheer, U ontvangt hierbij de met onze brief S-863 toegezegde matrix voor toepassing van Kwid. Bij een enkel geval staat vermeld : * voorlopig. Hierop komen wij nader terug. Voorlopig is ons advies: wachten met maatregelen. Er zijn evenmin definitieve regels voor likorette. Voorlopig gelden hiervoor de bepalingen zoals in de matrix opgenomen. Likorettes zijn dus tot nadere aankondiging niet gelijkgesteld met likeuren. Ook hier is ons advies te wachten op nadere info. U doet er goed aan om met het bestellen en ontwerpen van etiketten een voorzichtig beleid te voeren. Zoals in de brief van 7 december is vermeld hebben wij de Inspectie W & V verzocht het jaar 2000 terughoudend te zijn met controle op de toepassing van deze regels. Met vriendelijke groet, PRODUCTSCHAP VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN Drs. J.J.M. Verhoek secretaris Bijlage: Kwid informatie en definities KWID INFORMATIEDOCUMENT Kwid is verplicht: 1. Indien een ingredi√ęnt voorkomt op een etiket a. in de aanduiding b. opvallend in woord, beeld of voorstelling Kwid is niet van toepassing: 2. Indien het ingredi√ęnt a. met een kleine hoeveelheid is toegediend voor aromatisering of smaakbepaling; de norm is <2% (exclusief draagstoffen of oplosmiddelen) van het gewicht of volume (voorbeeld : Dry London Gin met afbeelding jeneverbes) b. alleen voorkomt in de benaming (en tot nadere aankondiging indien daarnaast niet opvallend als afbeelding) en de hoeveelheid niet bepalend is voor de keus van de consument (voorbeeld: graanjenever, korenwijn, vruchtenjenever die wordt aangeduid als likeur en overige likeuren) * c. geen ingredi√ęnt vormt (voorbeeld: beren in beerenburg, schelvis in schelvispekel) * In deze gevallen wordt ervan uitgegaan dat de bereiding geschiedt met extracten, aromatiserende preparaten en/of een natuurlijk aroma met een hoger gehalte dan 90% aan natuurlijke bestanddelen, die afkomstig zijn van de in de naam of afbeelding voorkomende bron. In het geval van graanjenever, roggejenever moet de alcoholcomponent afkomstig zijn van de genoemde bron. Kwid is niet verplicht: 3. a. op fantasieverpakkingen b. op miniaturen, etiketten <10 m2 c. indien het merk met beeldmerk zijn gedeponeerd en 15 jaar onafgebroken zijn gebruikt. Kwid is opgenomen in artikel 10 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (WEL) Staatsblad 458 PGD, december 1999 DEFINITIE INGREDIENT : ARTIKEL 1, 1e LID ONDER E VAN WARENWETBESLUIT ETIKETTERING VAN LEVENSMIDDELEN Iedere grondstof die bij de bereiding van een eet- of drinkwaar is gebruikt en die als zodanig of als zodanig of als omzettingsproduct in de eet- of drinkwaar aanwezig is. DEFINITIE AROMA¬íS : ARTIKEL 1, LID 1 A, B EN C VAN WARENWETBESLUIT AROMA¬íS a. aroma¬ís : aromastof, aromatiserend preparaat, verwerkingsaroma en rookaroma, alsmede mengsels daarvan, voor zover deze stoffen of producten bestemd of geschikt zijn om aan eet- of drinkwaren geur en smaak te geven; b. aromastof : een gedefinieerde chemische stof met aromatiserende eigenschappen, welke is verkregen door: natuurlijk : geschikte fysische, enzymatische of microbiologische proc√©d√©s uit een grondstof van plantaardige of dierlijke oorsprong. hetzij als zodanig, hetzij verwerkt door middel van traditionele wijze van bereiding van eet- en drinkwaren; natuuridentiek : chemische synthese of ge√Įsoleerd door chemische proc√©d√©s, en welke stof chemisch identiek is met een stof die van nature voorkomt in een product van plantaardige of dierlijke oorsprong als hierboven; kunstmatig : chemische synthese, maar die chemisch niet identiek is met een stof die van nature voor komt in een grondstof van plantaardige of dierlijke oorsprong als boven omschreven c. aromatiserend preparaat: een al dan niet geconcentreerd product met aromatiserende eigenschappen, zijnde een ander product dan aromastof; AROMA PASSAGE IN EG VERORDENING 1576/89 ARTIKEL 4, LID 5 Voor de bereiding van gedistilleerde dranken als gedefinieerd mogen alleen natuurlijke aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt, met uitzondering van met jeneverbes gearomatiseerde dranken, met karwij gearomatiseerde dranken en bitters. (Deze producten mogen ook met natuuridentieke aroma¬ís worden bereid (jenever in Nederland echter weer uitsluitend met natuurlijke aroma¬ís en aromatiserende preparaten)) Voor likeuren, met uitzondering van likeuren die worden vermeld op onderstaande lijst, mogen evenwel natuuridentieke aroma¬ís worden gebruikt: a) Vruchtenlikeuren (of cr√®mes de fruits): ananas, zwarte bessen, kersen, frambozen, bramen, blauwe bosbessen, citrusvruchten b) Plantenlikeuren: munt, gentiaan, anijs, alsem, wondkruid. DEFINITIE VRUCHTENJENEVERS IN EG VERORDENING 1014/90 ¬ďVruchtenjenever¬Ē of ¬ďjenever met vruchten¬Ē: de likeur of een andere gedistilleerde drank - die is verkregen hetzij door aromatisering van de ¬ďjenever¬Ē met vruchten of met planten en/of delen van vruchten of planten, hetzij door toevoeging van vruchtensap en/of distillaten van vruchten of planten of distillaten van geconcentreerde aroma¬ís van vruchten of planten; - waarvan de aromatisering kan zijn aangevuld door toevoeging van natuurlijke en/of natuuridentieke aromatiserende stoffen; - die eventueel is verzoet; - die de organoleptische kenmerken van de betrokken fruitsoort vertoont; - die een alcoholvolume gehalte van ten minste 20% vol heeft. Het woord ¬ďvruchten ¬ď mag door de naam van de betrokken vrucht worden vervangen. Een matrix met praktijkvoorbeelden voor verschillende bereidingswijzen en etiketteringen is op aanvraag bij het productschap verkrijgbaar. PGD, december 1999

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199