PGD-Circulaire: informatie over de kwantitatieve ingredi├źntendeclaratie (KWID)

Aan de distillateurs en importeurs van gedistilleerde drank. Een formeel uitstel op de offici├źle ingangsdatum per 14 februari 2000, waarvoor het productschap heeft gepleit, bleek helaas niet mogelijk. Vanaf 14-2-2000 moeten ook alle verplichte aanduidingen op het etiket in de Nederlandse taal zijn gesteld (bijvoorbeeld distilled spirit moet vertaald worden). De sector zal daarom met de hoogste prioriteit aan de voorbereiding van de eventuele aanpassingen van de etiketten moeten beginnen. De materie is echter zeer complex. Wij hebben met inschakeling van deskundigen getracht duidelijkheid te krijgen over de correcte toepassing van KWID. Wij hopen dat bijgaand informatiedocument u in staat stelt de juiste keuze te maken of u al dan niet uw etiketten moet aanpassen. Voor de inhoudelijke gegevens van Kwid verwijzen wij naar de hierna volgende informatie. Voor uw opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met A.J. de Bloeme van het PGD(tel. 010-4269340). INFORMATIEDOCUMENT KWID Bijbehorende documenten Voor algemene informatie over de kwantitatieve ingredi├źntendeclaratie (KWID) zie Staatblad 458 (wijziging Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen). Zie tevens de brief van het PGD S 652 van 14-9-99 met Mededeling Inspectie W & V dd. 1-9-99 als bijlage. Kwid bepalingen zijn opgenomen in de Warenwet onder het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen. Over de details vond overleg plaats met de Inspectie W & V. Datum van ingang De nieuwe etiketteringsregels gelden vanaf 14 februari 2000. Dranken die v├│├│r die datum zijn geproduceerd en ge├źtiketteerd mogen worden verhandeld totdat de voorraden zijn uitverkocht. Wanneer is Kwid verplicht KWID is verplicht wanneer de naam van een ingredi├źnt opvallend in woord, beeld of voorstelling op de verpakking voorkomt. Voorbeelden : Kersen in Kersenbrandewijn en goud in goudlikeur of afbeeldingen van een ingredi├źnt op etiketten. Uitzonderingen U hoeft niet te ┬ôkwidten┬ö indien: 1. een kleine hoeveelheid is toegevoegd om smaak aan het product te geven. De kleine hoeveelheid mag niet meer bedragen dan 2% en moet voldoen aan onderstaande. 2. een ingredi├źnt voorkomt in de benaming, maar niet van dien aard is dat het de keuze van de verbruiker bepaalt. De in de verschillende documenten voor onze sector genoemde voorbeelden zijn: malt whiskey/whisky, likeuren en gedistilleerde dranken uit fruit. Hieruit zijn de volgende uitzonderingen af te leiden: graanjenever, korenwijn, roggejenever, moutwijnjenever, kruidenlikeur en ┬ľbitter, elsbitter, sloe gin, koffielikeur Voor deze uitzonderingen is bepalend dat het ingredi├źnt afkomstig moet zijn van extracten of van een natuurlijk aroma met een hoger gehalte aan natuurlijke bestanddelen welke afkomstig is van de genoemde bron, dan 90%. Likeuren Over een algemene vrijstelling voor likeuren bestaat grote verwarring. In een officieuze EU toelichting is likeur bij de uitzonderingen opgenomen. In de wijziging van de Warenwet niet. Vruchtenlikeuren komen in aanmerking voor een vrijstelling. Voor andere likeuren adviseren wij de voorbereiding van etiketaanpassing in werking te zetten maar nog niet uit te voeren. Ondertussen trachten wij nationaal en op EU niveau alle likeuren onder de vrijstelling te brengen. Berekeningswijze Van de ingredi├źnten die in geconcentreerde of gedroogde vorm worden gebruikt mag het percentage worden berekend als gewichtspercentage voordat zij werden geconcentreerd of gedroogd. Citroenextract mag dus worden gekwid als citroensap of citroenbestanddelen Wanneer bij terugrekenen de hoeveelheid van een ingredi├źnt of de totale hoeveelheid van alle ingredi├źnten groter is dan 100%, dan wordt in plaats van de totale hoeveelheid vermeld het gewicht van de hoeveelheid ingredi├źnt(en) die voor de bereiding van 100 gram eindproduct is (zijn) gebruikt. Plaats van aanduiding Kwid kan worden vermeld  bij de aanduiding  in een lijst van (facultatieve) ingredi├źnten, direct achter het betreffende ingredi├źnt (dit mag dus op het achteretiket bij alle overige verplichte aanduidingen)  op een afzonderlijke plaats in de nabijheid van de aanduiding Export Alle informatie in dit document heeft betrekking op de etiketten, bestemd voor de Nederlandse markt. De implementatie in de verschillende Lidstaten kan op onderdelen afwijken. Kwid volgt uit Europese wetgeving inzake de etikettering van levensmiddelen. Richtlijn 79/112 is hiertoe in 1997 aangepast. Pas in de loop van 1999 zijn toepassingsregels bekend geworden, welke echter in details in de verschillende landen onderling blijken af te wijken. In veel Lidstaten is er nog geheel geen zicht op de invoering en de uitleg. Import Alle ge├»mporteerde dranken moeten voldoen aan de Nederlandse Kwid verplichting, ongeacht of er in een andere Lidstaat (van herkomst) een uitzondering bestaat of de ingangsdatum later is, zoals in Duitsland per 1 januari 2001. Dit punt is naar voren gebracht als een mogelijke handelsbelemmering. De Directie van de Inspectie W & V heeft dit afgewezen omdat er geen beroep mogelijk is op basis van onjuiste, afwijkende of te laat ge├»mplementeerde wetgeving. Klachten hierover kunnen wel worden ingediend bij het Klachtenloket van de Europese en Wereldmarkt (via EZ fax 070-3797014) Het productschap is bereid een co├Ârdinerende rol te vervullen bij eventuele voorkomende klachten, die de gehele sector raken. Anders blijft het een verantwoordelijkheid van de individuele producent/importeur. Omverpakking Kwid aanduidingen hoeven niet te worden aangebracht op een omverpakking zoals een omdoos, blik of koker, indien deze te openen is zonder het verbreken van een sluiting. De aanduiding op de ingesloten fles kan dan volstaan. Miniaturen Kwid aanduidingen hoeven niet te worden aangebracht op miniaturen. Deze uitzondering is gebaseerd op de vrijstelling voor de etiketten van < 10 cm2 Afwijkingen De toegestane marge van afwijking tussen vermelding en werkelijke hoeveelheid is 10% Verpakkingen anders dan voor consumenten Kwid is zoals overige etiketteringsbepalingen in het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen ook van toepassing op verpakkingen bestemd voor grootverbruik voor instellingen, waaronder bijvoorbeeld horeca (dus niet voor ┬ô├»ndustrieel┬ö gebruik) Gebruik disclaim Hoofdgedachte achter de Kwid regels is een juiste informatie voor de eindverbruiker en voorkoming van misleiding. Indien er sprake kan zijn van misleiding is Kwid verplicht. Kwid mag overigens vrijwillig worden toegepast, al is er een uitzondering van toepassing. Ook mag een disclaim op het etiket worden opgenomen. Een disclaim houdt in dat er op het etiket wordt toegevoegd, dat de smaak afkomstig is van bijvoorbeeld .┬ůextract of ....bestanddelen. Productschap voor Gedistilleerde Dranken,Schiedam 10-11-1999

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199